Ria Feik Achbergerová hovorkyňa ŽSR exkluzívne pre Vysokú hru o stave železníc na Slovensku: Hlavný problém vidíme v zabezpečení dostatočného financovia zo strany štátu

Autor: Lucia Peštová
ZDROJ FOTO: FB ŽSR

Železničná infraštruktúra je podľa hovorkyne Feik Achbergerovej „prestarnutá“ a opotrebovaná. Koľaje ŽSR majú vydržať 30 rokov, avšak, už majú 45 rokov. Nie sú peniaze na jej financovanie, môže za to podľa nej štát. Riešením stavu je dostatočné a včasné financovanie ŽSR. Treba to akútne riešiť. Ria Feik Achbergerová sa vyjadrila exkluzívne pre redakciu Vysoká hra.

ŽSR spravujú a prevádzkujú železničné dráhy celoštátneho a regionálneho významu a zariadenia v nasledovných parametroch (stav k 31.12.2022):

Celková stavebná dĺžka tratí (km)                                        3 626,455

Stavebná dĺžka koľají (km)                                                     6 815,698

Hlavné koľaje                                                                           4 641,861

Výhybky (ks)                                                                             8 226

Mosty (ks)                                                                                 2 326

Tunely (ks)                                                                                78

Železničné priecestia (ks)                                                       2 070

Trate sú v prevádzky schopnom stave, ktorý je ovplyvnený finančnými prostriedkami prideľovanými na ŽSR v dlhodobom horizonte na hlavnú činnosť a investície. Železničná infraštruktúra je prestarnutá, priemerný vek je 45 rokov. V sieti máme 457 mostov nad 100 rokov. Koľaj pri správnej údržbe má bez väčších problémov vydržať 30 rokov, potom by železničný zvršok mal byť obnovený. Najstarší modernizovaný úsek medzi Bratislavou a Trnavou má 23 rokov, čiže o pár rokov by sme mali začať s údržbou už zmodernizovaného úseku.

Čo sa týka oznamovacích a zabezpečovacích zariadení, zariadení elektrotechniky a energetiky  môžeme konštatovať, že modernizácia a rekonštrukcia týchto zariadení nenapreduje tak rýchlo ako je potreba obnovy prestárlej železničnej infraštruktúry v týchto odvetviach. ŽSR ešte prevádzkujú tieto zariadenia s vekom viac ako 60-70 rokov a zabezpečenie bezpečnej prevádzky je pre nedostatok náhradných dielov stále zložitejšie. Dôsledkom sú časté poruchy a sú odstraňované výmenami dožitých prvkov v rámci okamžitej údržby.

Čo sa týka stavu tratí, ktoré spomínali ČD vo svojom liste, na dvoch úsekoch tratí, ktoré ČD vymenovali a kde jazdia v kooperácii so ZSSK a. s., čiže Št. hranica ČR-Kúty – Štúrovo a Čadca –Žilina –Košice, ŽSR momentálne vykonávajú a ďalej pripravujú dlhodobú výlukovú činnosť na viacerých úsekoch v rámci modernizácie a komplexných rekonštrukcií. Sú to úseky Št. hr. ČR-Kúty, Zohor-Malacky, rekonštrukcia Bratislavského tunela, Trnovec n. Váhom – Tvrdošovce, Palárikovo – Nové Zámky, Št. hr.ČR.-Čadca, uzol Žilina, Poprad-Lučivná a KR nástupíšť v ŽST Košice.  Uvedené má značný dopad na plynulosť železničnej dopravy a meškanie vlakov.

Toto isté bolo predmetom kritiky dopravcov v roku 2022 aj v ČR na českej strane.   Čo sa týka v liste spomínaných zavedených POTR je potrebné uviesť, že je to z dôvodu, kde predpísaný normový stav zariadenia nedosahuje stanovené parametre na danú rýchlosť a zníženým rýchlosti sa dosiahnu predpísané parametre pre danú rýchlosť, čiže vždy ide o zaistenie bezpečnosti železničnej prevádzky.

K tomu listu ešte treba možno uviesť, že prišiel  časovo v období keď prevádzka v zimnom období neumožňuje vykonávať všetky opravné práce a práve prebiehajú jarné prehliadky, ktoré  slúžia na to, aby sa identifikovali závady obdobného druhu na ktoré bolo poukázané a naplánovalo ich odstránenie. Dá sa povedať, že v reálnom čase časť z nich už bola aj odstránená.

ŽSR sú si vedomé svojich povinností manažéra infraštruktúry v oblasti správy, údržby, opráv, rekonštrukcií železničnej infraštruktúry a riadenia dopravy. Žiaľ sú pritom odkázané na prístup vlastníka dráhy – a tým je štát.

Hlavný problém vidíme v zabezpečení dostatočného financovia zo strany štátu. To že je to nedostatočné svedčí aj už uvedený prestárly a morálne opotrebovaný stav jednotlivých zariadení.

Riešením stavu je dostatočné a včasné financovanie ŽSR zo strany štátu a na základe toho – plánovanie opravných prác v dostatočnom predstihu, realizácia líniových opravných prác v potrebnom rozsahu, rekonštrukcie dožitých koľají a výhybiek v rozsahu jednoduchej reprodukcie mimo modernizovaných úsekov tratí, postupné dofinancovanie a realizovanie odloženej údržby a pokračovanie modernizácie s čo najväčším využitím možností financovania z fondov EU ako doteraz. (až v apríli prišlo k dofinancovaniu ŽSR apríl, dovtedy sme nevedeli, koľko peňazí budeme mať na tento rok.

Takto sa nedá plánovať a už vôbec nie niečo realizovať, lebo potrebujeme minimálne realizovať VO na to, aby sme mohli vykonávať opravy na trati. Grafikon ide von v decembri, tam musíme najneskôr vedieť, čo a kedy budeme opravovať, lebo sa musíme dohodnúť s dopravcami (nákladná aj osobná) ale aj so strategickými podnikmi, ktoré sú často závislé od dodávky cez železnicu)

Aj vyspelé západné štáty najskôr prioritu venovali cestnej doprave a neskôr preplnené cesty ich prirodzene donútili obrátiť túto prioritu aj na železničnú dopravu. Verím, že to obdobie je už čo najskôr pred nami.