V Kodani se uskutečnilo zasedání Novel Medicines Platform při WHO. Jedné ze skupin předsedá Česká republika

Autor: Žofia Petrášová
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
V Kodani se uskutečnilo zasedání Novel Medicines Platform při WHO. Jejím cílem je zajištění lepší dostupnosti nových léčiv pro pacienty v evropském regionu WHO. Sdružuje proto nejen jednotlivé členské státy, ale také zástupce farmaceutického průmyslu, neziskového sektoru nebo třeba pojišťovny a další plátce. V rámci platformy fungují 4 pracovní skupiny – Transparentnost, Solidarita, Udržitelnost a Nová antimikrobika. Jednání v Kodani ve dnech 2. – 3. července svedla dohromady zástupce všech pracovních skupin. Pod vedením náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka předsedá Česká republika pracovní skupině Solidarita.

Úkolem pracovní skupiny Solidarita je posílit dobrovolnou spolupráci za účelem dosažení solidarity v přístupu pacientů k nákladným léčivům. Během jednání všichni tuto jedinečnou platformu ocenili jako výjimečnou příležitost pro široký dialog. Diskutovalo se například o tom, jak mají členské státy v rámci stále rostoucích nákladů na péči zachovat rovnost pacientů v přístupu k nejnovějším a nejnákladnějším léčivým přípravkům, a to včetně výhledu do budoucna. Jednotlivé pracovní skupiny také podrobně představily návrhy konkrétních projektů, jejichž cílem má být zvýšení dostupnosti inovativních léčiv pro pacienty napříč evropským regionem WHO. Členské státy a další zapojení partneři v tuto chvíli mj. postrádají fórum, na kterém by si mohli vyměňovat informace a zkušenosti týkající se vstupu inovativních léčiv na trh. Zásadní je přitom rozhodování na základě vědecky podložených dat, která momentálně často chybí.

„Tak jako většina členských států, i Česká republika očekává, že WHO doporučení a připravené projekty na jejichž přípravě se podílely členské státy, průmysl, pacientské organizace a další subjekty, začne co nejdříve uvádět do praxe tak, aby žádný pacient nebyl opomenut,”zkonstatoval po jednání náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Světová zdravotnická organizace nyní posoudí předložené projekty a v dialogu s členskými státy rozhodne o jejich realizaci tak, aby se vzájemně doplňovaly a nedocházelo k duplicitám.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR