České nemocnice díky projektům energetických úspor ušetřily jednu miliardu korun. Ministerstvo zdravotnictví chce rozjet další projekty

Autor: Žofia Petrášová
Zdroj: Wikimedia commons/VitVit/CC BY-SA 4.0
Nová meziresortní skupina pod vedením Ministerstva zdravotnictví chce výrazně urychlit zavádění energetických úspor v tuzemských zdravotnických zařízeních. Tým složený ze zástupců resortu zdravotnictví, ministerstva financí, Státního fondu životního prostředí ČR a Asociace poskytovatelů energetických služeb se bude zabývat rozšířením stále oblíbenějších projektů garantovaných úspor energie (EPC) do dalších nemocnic v České republice.

„Energetické úspory považuji za jednu z hlavních priorit rozvoje tuzemských nemocnic. Výsledky EPC projektů z mnoha fakultních nemocnic jsou skvělé a rádi bychom jim otevřeli dveře i v dalších zdravotnických zařízeních. Nově ustavená odborná skupina by měla především řešit to, jak co nejvíce usnadnit vedení nemocnic projekty energetických úspor připravit a rozpohybovat. Také se chceme přijít s doporučeními, jaké legislativní změny na úrovni vlády a parlamentu můžeme pro rychlé rozšíření EPC udělat,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Zájem o energetické úspory formou EPC projektů ze strany nemocnic v posledních letech rychle rostou. Podle dat Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) dokázaly EPC projekty v českém zdravotnictví uspořit od roku 2012 zhruba jednu miliardu korun. Tyto peníze pak mohou být věnovány na zlepšení péče o pacienty.

„Ministerstvo financí vítá jakékoliv návrhy na to, jak šetřit veřejné prostředky. Jsme rádi, že tato meziresortní skupina vznikla a chceme společně přijít s plánem, který umožní zavádění projektů energetických úspor EPC ve veřejné správě co nejvíce zjednodušit. Vláda má v programovém prohlášení příslib úspor veřejných peněz, a právě nemocnice se čtyřiadvacetihodinovým provozem jsou příklady toho, kde lze při zachování kvality péče uspořit značné peníze,“ vysvětluje náměstek ministra financí Roman Binder.

EPC projekty šetří desítky milionů korun například v pražské Thomayerově nemocnici, Fakultní nemocnici v Motole nebo v nemocnicích v České Lípě nebo Mladé Boleslavi.

„Potenciál úspor je nicméně násobně vyšší. Proto si moc vážíme toho, že resort zdravotnictví aktivně podpořil vznik mezioborového týmu, který má potenciál tuto oblast posunout hodně dopředu. Ušetřené peníze mohou nemocnice následně využít na zkvalitňování péče a další infrastrukturní investice. Stát díky EPC projektům může šetřit miliardy korun na provozních nákladech a zefektivnit hospodaření celého zdravotnického sektoru,“ dodává předseda APES Miroslav Marada.

„Uplatnění EPC metody u velkých projektů, jako jsou energetické renovace nemocnic nebo státních institucí, má bezesporu značný přínos. Díky EPC projektům lze dosáhnout až třetinových úspor oproti stavu před rekonstrukcí, je zde garance dosažení úspor, ale také návratnosti vložených prostředků. Proto tuto metodu v našich dotačních titulech dlouhodobě podporujeme a zvýhodňujeme 5% bonusem. Dosud jsme z Operačního programu, Modernizačního fondu či Národního plánu obnovy podpořili téměř 90 EPC projektů částkou 3,3 miliardy korun a většina z nich je právě z oblasti zdravotnictví,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Nově ustavená pracovní skupina ministerstva zdravotnictví bude řešit zapojení většího počtu fakultních nemocnic. Úkolem bude také najít nejvhodnější modely financování EPC s minimálním dopadem na rozpočet státu i samotných nemocnic.

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Nedílnou součástí EPC je důsledný energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 10 let.

Na rozdíl od organizačních složek státu pro státní příspěvkové organizace, mezi něž nemocnice patří, neplatí podle zákona o rozpočtových pravidlech absolutní zákaz přijímat úvěry včetně těch dodavatelských. To umožňuje EPC projekty ve zdravotnických zařízeních nadále rozšiřovat.

Celkem je nyní v ČR v oblasti zdravotnictví realizováno 26 EPC projektů s ročními garantovanými úsporami 190 mil. Kč. Další projekty jsou ve výstavbě.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR