Zázračná síla vůle a pozitivního myšlení: Jak ovlivňují proces uzdravování a zvládání zdravotních problémů

Autor: Lenka Zdražilová
Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)

Síla vůle a pozitivní myšlení mohou hrát důležitou roli v procesu uzdravení a zvládání zdravotních problémů. Fyzické a psychické zdraví jsou komplexní a ovlivňovány různými faktory. Nejen v pohádkách, ve filmech ale i v reálném životě člověk silou vůle a vírou v uzdravení dokáže zvítězit nad vážnou nemocí. Je za tím placeboefekt, psychosomatické faktory nebo alternativní medicína jako doplněk léčby?

„Stačí jen učinit zásadní životní rozhodnutí: Chci být zdravý!“ Za slovy německého filmaře a spisovatele Clemense Kubyho je ještě ostřejší uzdravovací munice. Když si po pádu z 15metrové výšky rozdrtil obratel a přerušil míchu, ochrnul a lékaři mu stereotypně opakovali, že má pouze jedinou šanci, jak opustit lůžko – invalidní vozík. Na jejich prognózy reagoval i on stereotypně: „Tuto diagnózu odmítám.“ Po roce, aniž by na jeho míše došlo k jakékoli změně, vstal a z nemocnice odkráčel po svých. O nejen svém mentálním uzdravování píše knihy a s přednáškami o něm objíždí svět včetně Česka. Na velmi známou knihu zavzpomínal autor serveru zdravotní pojišťovny VZP.

A Clemense Kuby není jediný takový příběh, kdy bojovné naladění a víra v uzdravení potlačují nemoc a tím se otevírá zásadní otázka, jak mentalita souvisí s lidskou tělesnou biochemií. Zapojování hlavy do uzdravování je složité, ale často velmi přínosné.  Je to z části o tom přijmout odpovědnost za své zdraví a nebýt pouhým pasivním pozorovatelem toho, co se okolo nás děje a vše nechávat na lékařích. Ti léčí většinou řeší vzniklé důsledky probíhajícího onemocnění, ale příčina často leží úplně jinde. Převzít odpovědnost za své zdraví jinými slovy znamená aktivně se zajímat o svoji chorobu, zjišťovat relevantní informace, prohlubovat vlastní vědomosti, které mohou být inspirativní pro nás samotné, i proto klást relevantní dotazy lékařům. Do hry často vstupuje psychosomatika, tedy obor zkoumající spojení mezi psychickým stavem a fyzickým zdravím člověka. Tento termín vychází z řeckých slov „psyche“ (duše) a „soma“ (tělo). Psychosomatika se zabývá tím, jak emocionální, mentální a psychologické faktory mohou ovlivňovat fyziologické funkce těla a zdravotní stav.

Hlavní myšlenkou psychosomatiky je to, že psychický stav, myšlenky, emoce a stres mohou mít vliv na imunitní systém, hormonální hladiny a další funkce těla, což může přispívat k rozvoji nebo zhoršení různých fyzických onemocnění. Například dlouhodobý stres může mít negativní vliv na imunitní systém a zvýšit riziko některých onemocnění. Psychosomatický přístup zahrnuje pochopení, že tělesné symptomy mohou být vyvolány nejen fyzickými faktory, ale také psychickými a emocionálními vlivy. Například určité fyzické symptomy, jako jsou bolesti hlavy, trávicí problémy nebo kožní reakce, mohou být způsobeny nebo zhoršeny psychologickým stresem nebo nepříznivými emocemi.

Síla vůle a pozitivní myšlení mohou hrát pozitivní roli jako součást celkového přístupu ke zdraví, ale neměly by nahrazovat lékařskou péči, pokud je ta potřebná. Může sloužit jako relevantní doplněk léčby. Vždy je nejlepší konzultovat se zdravotním odborníkem ohledně nejvhodnějšího postupu v léčbě a zvládání zdravotních obtíží.