„Vyjadrenie pani Letanovskej, na adresu Sulíka: Odpusťte si zbytočné výroky, ktoré rozdeľujú spoločnosť“

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Andrea Letanovská

Výrazné rozdiely v možnostiach a životných podmienkach medzi ľuďmi nie sú výlučne dôsledkom ich osobnej zásluhy, ako naznačuje príslovie. Pani Andrea Letanovská, volebná líderka strany Demokrati, upozorňuje na fakt, že nie každý začína na rovnakej štartovacej čiare, a preto je dôležité, aby spoločnosť podporovala aj tých, ktorí sa nachádzajú vo zraniteľnejších pozíciách. Svojimi vyjadreniami reagovala na nedávne výroky pána Sulíka z SaS, ktorý spochybňoval zarábanie a pracovitosť niektorých ľudí. Pani Letanovská zdôraznila, že peniaze nie sú jediným meradlom schopností a pracovitosti, a preto je dôležité preukazovať viac sebectva a empatie voči tým, ktorí môžu mať menej šťastia v živote. Jej odkaz je zameraný na podporu podnikavosti, rozvoj talentov a starostlivosť o slabších medzi nami, čím by sme mohli dosiahnuť harmonickú a zjednotenú spoločnosť.

 

Andrea Letanovská, volebná líderka strany Demokrati, vyjadrila svoje názory na adresu pána Sulíka, predsedu strany SaS, ktorý sa nedávno vyjadril o zarábaní a pracovitosti ľudí. Pani Letanovská zdôraznila, že každý nie je tvorcom vlastného šťastia a nie všetci začínajú na rovnakej štartovacej čiare. Systém nepomáha tým, ktorí sa narodili do skromných podmienok alebo s nejakým zdravotným postihnutím.

Letanovská poukázala aj na dôležitosť podpory podnikavosti a talentov, ako aj starostlivosti o slabších medzi nami. Jej odkaz pre pána Sulíka bol, aby si odpustil takéto opovrhujúce výroky, ktoré iba rozdeľujú spoločnosť a vyvolávajú závisť a zlosť. Namiesto toho, vyzvala na viac sebectva a empatie voči tým, ktorí môžu mať menej šťastia v živote.