Nezapomínejte na prevenci. Rakovina kůže je stále rozšířenějším onemocněním

Autor: Lenka Zdražilová
Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)

Je léto a s ním souvisí i krásné počasí, které si teď všichni dosyta užíváme. Sluníčko svítí, což láká lehnout si k vodě a jen se slunit. S tím však souvisí jedna velmi nepříjemná věc, kterou je zvýšené riziko rakoviny kůže. Právě proto bychom ani o prázdninách neměli zapomínat hlavně na svoji ochranu proti slunci.

Jak informoval web seznamzpravy.cz, rakovina kůže je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění a způsobují ji dvě skupiny nádorů – první skupinou je melanom a druhou pak bazaliom a spinaliom. Z toho nejagresivnějším druhem je melanom, který je zodpovědný za 75 % úmrtnosti na rakovinu kůže. Tato skupina tvoří však pouze 5 % z celkového množství kožních nádorů. Zbylých 95 % tvoří bazaliom a spinaliom, jejichž vznik souvisí právě s dlouhodobým a častým vystavením slunečnímu záření.

Jedním z hlavních způsobů, jak se před rakovinou kůže chránit, je používat dostatečnou ochranu proti slunci. Spousta lidí na SPF zapomíná, používá příliš nízké SPF nebo jej během dne neobnovuje. SPF by se mělo používat denně a každé dvě hodiny by se mělo aplikovat znovu, neboť jeho vrstva s pocením a otíráním kůže slábne. V případě, že máte v plánu se dlouho slunit, je nejlepší používat ochranný faktor alespoň SPF 30 v dostatečném množství a pravidelně jej obnovovat.

Dalším krokem, jak předejít vzniku rakoviny kůže, případně ji včas odhalit, je také pravidelná návštěva kožního lékaře, jak se můžeme dočíst na webu novinky.cz. Na kontrolu by se mělo chodit pravidelně, každé dva roky. Hlídat bychom si měli také počet znamínek na těle, který se běžně pohybuje okolo osmi. V případě, že je znamínek výrazně více než osm, mění svůj tvar či barvu, mělo by jít o popud k okamžité návštěvě lékaře. Více náchylní jsou také lidé se světlejší barvou pleti a lidé, kteří se již vícekrát spálili při pobytu na sluníčku.

Léčba rakoviny se v posledních letech výrazně posouvá dopředu a lékaři i vědci se stále snaží přicházet s novými objevy. Kromě chemoterapie je tak v současné době možnost biologické léčby či imunoterapie. Zatímco biologická léčba cílí na nádorovou buňku, pojem imunoterapie je shrnutím všech léčebných procesů, které využívají přirozené imunitní mechanismy k omezení či zastavení růstu nádoru.

Na začátku letošního roku přišli vědci z anglické univerzity s novým druhem léčby, kdy by za pomocí LED světla aktivovali bioterapeutika v místě nádoru, čímž by se zachovaly okolní zdravé buňky. Podle webu nature.com, by léčba měla být šetrnější než chemoterapie a účinnější než imunoterapie.

Jak zmiňuje web e15.cz, v roce 2016 přišel Miloslav Polášek s efektivnější a rychlejší metodou výroby lutecia 177, které se využívá při chemoterapii. Jeho výroba byla dosud značně komplikovaná a zdlouhavá. Letos však americká společnost Shine Technologies oznámila, že plánuje v příštím roce zprovoznit rozsáhlý výrobní závod Cassiopeia, který bude k výrobě lutecia 177 využívat právě metodu Miloslava Poláška. Výhoda této metody je, že se nejedná o nový typ léčby, ale o technologii, která výrazně zlepší práci s již ověřeným prvkem.

Nedávno také byly ukončeny klinické testy nové látky proti rakovině, kterou vyvinul tým Pavla Majera spolu s vědci Johns Hopkins University. Látka by měla fungovat tak, že rakovinným buňkám zastaví přísun důležitých živin a tím buňku zabije. V současné době se získaná data vyhodnocují a jejich výsledky by měly být známy na přelomu let 2023 a 2024.