„Transparentnosť demokracie: Pozorovanie volieb a pravidlá pre sledovanie priebehu a výsledkov“

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: bing.com

Blížia sa predčasné parlamentné voľby a mnohí ľudia majú záujem sledovať ich priebeh a zisťovanie výsledkov. Ak patríte medzi nich, je dôležité poznať pravidlá pre pozorovateľov. Tí majú možnosť sledovať voľby a priebeh zisťovania výsledkov volebných miestnostiach, avšak musia sa riadiť určitými pokynmi a nesmú zasahovať do činnosti volebných komisií. Okrem domácich pozorovateľov majú aj medzinárodné organizácie právo vysielať svojich pozorovateľov na voľby.

 

S predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia v sobotu 30. septembra, mnohí ľudia majú záujem osobne sledovať priebeh volieb a zisťovanie výsledkov. Pre tých, ktorí by chceli pozorovať voľby priamo v miestnostiach určených na hlasovanie, existujú určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať.

Podľa informácií z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR majú právo byť pozorovateľmi volieb a zisťovania výsledkov volieb ktokoľvek, no je nevyhnutné to oznámiť predsedovi okrskovej volebnej komisie. Toto právo zahŕňa aj pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami.

Avšak pozorovatelia majú povinnosť dodržiavať pokyny predsedu okrskovej volebnej komisie a zdržať sa zasahovania do činnosti komisie. Ich úlohou je sledovať priebeh hlasovania a zisťovania výsledkov, pričom musia rešpektovať pokoj a súkromie voličov. Nesmú nahliadať do osobných údajov voličov, čím sa zabezpečuje ochrana osobných údajov.

V prípade, že pozorovateľ by narúšal priebeh hlasovania, sčítavania hlasov alebo by bola ohrozená kapacita volebnej miestnosti, môže byť zo miestnosti vylúčený. Toto opatrenie zabezpečuje bezproblémový priebeh volieb a zaisťuje, aby bol zachovaný ich demokratický charakter.

Volebná kampaň sa začala 9. júna a končí 48 hodín pred dňom konania volieb. Volebnými subjektmi je celkovo 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia. Sledovanie volieb je dôležité, aby sa zachovala transparentnosť a dôveryhodnosť volebného procesu a zabezpečil spravodlivý výsledok podľa vôle voličov.