Vladimíra Marcinková: Je našou povinnosťou nemlčať a na tieto hrôzy poukazovať!

Autor: Redakce
Predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti a poslankyňa NR SR za klub SAS Vladimíra Marcinková, na Výbore pre európske záležitosti tento týždeň predložila a presadila uznesenie, ktorým odsudzuje násilné deportácie ukrajinských civilistov a nútené osvojovanie ukrajinských detí v Rusku.
Podľa odhadov bolo doposiaľ deportovaných z Ukrajiny do Ruska 900- tisíc až 1,6 milióna ľudí, z toho 260-tisíc detí. Tieto deti sú osvojované ruskými rodinami a často sa stávajú obeťami rôznych druhov násilia, vrátane sexuálneho či obeťami obchodovania s ľuďmi.
,,V rámci uznesenia, ktoré sme prijali sme okrem iného vyzvali Rusko na okamžité ukončenie týchto deportácií, apelovali na medzinárodné spoločenstvo, aby vynaložilo maximálne úsilie na zdokumentovanie týchto vojnových zločinov a vyzvali vládu, aby rozšírila sankčné zoznamy o ľudí, ktorí sa na týchto deportáciách zúčastňujú. Nesmieme voči týmto zverstvám a bolesti iných zatvárať oči, je našou povinnosťou nemlčať a na tieto hrôzy poukazovať,“ apeluje Vladimíra Marcinková na socialnej sieti.

ZDROJ: Facebook.com/vladimira.marcinko

ZDROJ FOTO: Facebook.com/vladimira.marcinko