Psychedelická terapie: Potenciál pro léčbu deprese a úzkosti čelí překážkám v legislativě

Autor: Lenka Zdražilová
ZDROJ FOTO: Pixabay.com (free for commercial use)

V posledních letech se výzkum psychedelické terapie jako prostředku k pomoci lidem s depresí a úzkostí zvýšil. I když jsou tyto látky stále nezákonné v mnoha zemích, nedávné výzkumy ukazují, že mohou mít potenciál jako účinný lék proti depresi, zejména u pacientů, u kterých selhala běžná farmakologická léčba. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí depresí více než 280 milionů lidí po celém světě, což ji činí nejrozšířenější psychickou nemocí. Antidepresiva se používají k léčbě depresivních stavů, ale mnoho lidí se potýká s neúčinností těchto léků a vedlejšími účinky. V této situaci se objevují nové metody léčby a psychedelická terapie je jednou z nich.

V České republice se psychedelické terapii věnuje Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) od roku 2015. Výzkum se zaměřuje na dopad psychoaktivních substancí (NPS) a kanabinoidů na léčbu deprese a také na dopad antidepresivních účinků na pacienty, kteří se dlouhodobě potýkají s nulovým výsledkem tradiční léčby, uvádí na svých webových stránkách.  Ústav spolupracuje nejen s řadou českých vědeckých center, jako je například VŠCHT, ale i s řadou zahraničních pracovišť, např. University of Maastricht, University of Lisbon nebo Neurobiology Research Unit v Kodani.

Bohužel se výzkum v této oblasti stále potýká s předsudky a legislativa není v oblasti klinických výzkumů příliš přívětivá, uvádí server Universitas. Za dob Československa jsme byli v této oblasti světovými lídry. Zatímco látky již uznané jako prodejné léky na předpis, jako je THC, nemívají problém, u jiných látek může trvat i několik let, než se povolení ke klinickým testům vyřídí. Jedním z problémů je mezinárodní legislativa, která má stanovena poměrně přísná pravidla v oblasti omamných a psychotropních látek kvůli nebezpečí zneužití mimo výzkumné účely.

Současná situace se však mění a vláda si všímá potenciálu této medicíny. Do výzkumu bylo investováno 40 milionů korun, informuje server metro. Některé halucinogenní látky by mohly mít v budoucnu velký vliv na léčbu nejen deprese, ale také na pomoc při závislostech. Tato metoda by mohla pomoci velkému množství pacientů jako součást terapeutické léčby. Problémem však je legislativa, která tyto návykové látky přísně zakazuje a omezuje tak možný výzkum. Urychlení výzkumu by prospělo zavedení regulací a celkové změny legislativy.