Dotácia na stravu, obedy zadarmo od 1.mája sú už v platnosti, nie je však poskytovaná automaticky

Autor: Lucia Peštová
ZDROJ FOTO: FB Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uviedlo, že dotáciu na stravu obedy zadarmo, sú v platnosti a poskytnú  ju všetkým deťom, ktoré sú v poslednom ročníku materskej školy a všetci žiaci na základných školách.

Dotácia na stravu nie je poskytovaná automaticky.  Zákonní zástupcovia, ktorí nestihli včas o dotáciu na stravu pre školopovinné deti požiadať, odporúčame, aby čím skôr oznámili túto požiadavku škole a písomne požiadali prostredníctvom školskej jedálne zriaďovateľa školy o poskytovanie dotácie na stravu.

Nárok na dotáciu na stravu im vzniká len v tom prípade, ak ich dieťa spĺňa podmienky a je prihlásené na stravovanie v zariadení školského stravovania.