Exkluzívny rozhovor s Michalom Trubanom zo Strany PS: Prioritné zmeny a podpora v podnikaní

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Michal Truban

Exkluzívny rozhovor pre redakciu Vysoká hra s Michalom Trubanom, politikom, podnikateľom, kandidátom strany PS – Progresívne Slovensko odhaľuje jeho pohľad na dôležité programové priority pre voľby. Hovorí o potrebe zlepšiť implementáciu, podporovať podnikavosť a dosiahnuť ekonomický rast. Truban  predstavuje konkrétne opatrenia na zefektívnenie začínajúcich podnikateľov a digitalizáciu procesov.

 

Aké sú Vaše programové priority vo voľbách? Čo urobila nesprávne predchádzajúca vláda? Čo je potreba prioritne zmeniť? 

IMPLEMENTÁCIA. Ak by som mal vybrať 1 prierezovú zmenu a vec, v ktorej predchádzajúce vlády na Slovensku zlyhali, tak by to bola implementácia. To znamená prestať o veciach iba rozprávať alebo o nich spisovať stratégie na papiere, ale začať ich už skutočne realizovať.

Na Slovensku totiž nemáme problém s nedostatkom dobrých plánov a stratégií, dokonca na ne často máme aj dostatok finančných prostriedkov – napríklad z plánu obnovy, ale nedokážeme ich využiť. Symbolom tohto zlyhania je napríklad nemocnica Rázsochy, kde štát nedokázal ani len začať s výstavbou novej budovy. Napriek tomu, že financovanie bolo zabezpečené a projekt bol ako priorita už v programovom vyhlásení vlády.

Toto je pre mňa ako pre človeka, ktorý sa celý život venoval manažmentu firiem a organizácií, absolútne neprijateľné. Štát si musí vedieť zvoliť svoje strategické priority a zabezpečiť kapacity a procesy na ich realizáciu. Toto je pre mňa osobne najdôležitejšia manažérska zmena, ktorá pomôže vo všetkých sektoroch. Prejsť od papierov a stratégií k implementácii.

 

Uvádzate, že máte plán pre budúcnosť, ktorá praje podnikavosti, čo tým presne myslíte? Akými opatreniami chcete podnikateľov podporovať? 

Podnikavých ľudí a slovenské firmy chceme podporovať komplexne, pretože chceme aby sme na Slovensku mali okrem veľkých priemyselných podnikov aj silnú bázu malých a stredných domácich firiem. Náš program na podporu podnikavosti sme predstavili na veľkej konferencii, kde aj prišlo viac než 150 podnikateľov od freelancerov až po veľké priemyselné zväzy a feedback, ktorý sme dostali, bol veľmi pozitívny.

Chceme, aby sa viac oplatilo reinvestovať peniaze do ekonomickej aktivity a vytvárať pracovné miesta. Opravíme štát a regulačné prostredie, aby sme pre firmy znížili stres z byrokracie a administratívy. Chceme na Slovensko priniesť špičkové podnikateľské a manažérske vzdelávanie, aby mali slovenskí podnikatelia prístup k tomu najlepšiemu svetovému know-how. Chceme vybudovať infraštruktúru na prepojenie vedy a biznisu a odstrániť zbytočné prekážky ktoré slovenské firmy znevýhodňujú pri súťaži o talent na globálnom pracovnom trhu. A mnoho ďalšieho.

 

Hovoríte, že je potrebné naštartovať ekonomický rast, akými opatreniami to chcete dosiahnuť? 

Ekonomickému rastu pomáhajú všetky opatrenia na podporu podnikavosti o ktorých rozprávam, ale špeciálne tu spomeniem naše návrhy, ktoré majú podporiť reinvestovanie zarobených peňazí, teda kapitálu, do ďalšieho rastu a modernizácie slovenských firiem. Dnes to máme totiž na Slovensku nastavené tak, že sa často viac oplatí peniaze pasívne odparkovať (do pozemkov, nehnuteľností, fondov a pod.) než ich investovať do ďalšej ekonomickej aktivity, ktorá by na Slovensku vytvárala pridanú hodnotu, inovácie a pracovné miesta. Na toto máme v programe celý súbor konkrétnych daňových a regulačných zmien.

Okrem toho musíme tiež znížiť daňové a odvodové zaťaženie práce, ktoré máme jedno z najvyšších v celej Európe. V daňovom mixe chceme celkovo znížiť zaťaženie ekonomickej aktivity a kompenzovať to vyšším zdanením majetku alebo negatívnych externalít.

 

Hovoríte, že chcete dať podnikavým ľudom priestor, akými opatreniami konkrétne chcete docieliť podporu v podnikaní? 

Okrem zavedenia možnosti podnikať už od 16 rokov chcem radikálne znížiť prekážky, ktoré je nutné prekonávať na úplnom začiatku podnikania. Začať podnikať v malom a skúsiť rozbehnúť svoj nápad musí byť super jednoduché – bez účtovníctva, bez byrokracie.

Ako by to malo fungovať:
– Každá fyzická osoba bude mať automaticky pridelené IČO a k nemu si môcť aktivovať podnikateľský účet, z ktorého bude môcť jednoducho a legálne vystavovať elektronické faktúry cez jednoduchú aplikáciu v mobilnom telefóne. Nejde pritom o žiadnu “zázračnú novú appku”, takéto riešenia sú už bežne používané.
– Ak ročný obrat nepresiahne 10 000 eur, nebude k podnikaniu nutné si zriaďovať živnosť ani žiadnu inú formu podnikania, ani viesť akékoľvek účtovníctvo. Štát si z tohto podnikateľského účtu a celkového ročného obratu automaticky zrazí 3% zrážku – a to je všetko. Žiadne ďalšie dane ani odvody, žiadne povinnosti čokoľvek dokladovať alebo viesť účtovníctvo.

 

Súvisí s podporou v podnikaní, ďalšia digitalizácie a menej administratívnych úkonov? 

Samozrejme, fungujúce digitálne služby ale aj celkovo lepšie fungujúce úrady a menej byrokracie pre podnikateľov sú pre mňa a pre Progresívne Slovensko veľká priorita. Veľmi to ale súvisí s tým, čo som spomínal na začiatku, že tieto veci už musíme skutočne zavádzať do praxe, pretože na papieri ich máme naplánované už desiatky rokov. V PS máme aj know-how aj ľudí so skúsenosťami, ktorí sú na tomto schopní začať pracovať od 1 dňa.
Okrem služieb štátu sa ale chceme venovať aj aktívnej podpore malých a stredných firiem pri digitalizácii ich vnútorných výrobných procesov a investíciách do ich produktivity.