Peter Kalivoda HLAS: „Ak chcú voliči slušnú, zodpovednú a profesionálnu vládu, ktorá túto krajinu povedie nasledujúce 4 roky, najlepšia voľba je strana HLAS“

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: reprofoto
Peter Kalivoda člen predsedníctva strany HLAS – sociálna demokracia, ktorý sa venuje najmä environmentálnym témam exkluzívne reagoval na otázky redakcie Vysoká hra, kde odhaľuje prístup na získanie voličov. Zameriavajú sa na profesionálne a zodpovedné vedenie, vedie ich bývalý premiér Peter Pellegrini. Strana HLAS je hlasom rozumu, slušnosti a poriadku, s dôrazom na dôstojný život pre každého. Navrhujú riešenie pre premnožených medveďov a ostro odsudzujú vyjadrenia Viktora Orbána. Kritizujú nevyčerpanie finančných prostriedkov na obnovu domov a zaväzujú sa k efektívnemu manažmentu.
Ako by ste prilákali voličov, aby volili Vašu stranu?
Verím, že voličov oslovíme tým, že strana HLAS je strana profesionálov, ktorú vedie bývalý úspešný premiér Peter Pellegrini ktorý jasne preukázal, že vie viesť krajinu slušne a zároveň profesionálne a sebavedomo. Strana HLAS sa jasne prezentuje ako hlas rozumu, slušnosti, poriadku a profesionality. V centre nášho záujmu je človek ako taký a jeho dôstojný život od narodenia až po dôstojnú starobu. A tento človek nechce hádky, neustály konflikt, boj jedných proti druhým. Toho sme si za posledné tri roky užili až až a to nás neposunie ako krajinu nikde. Preto ak chcú voliči slušnú, zodpovednú a profesionálnu vládu, ktorá túto krajinu povedie nasledujúce 4 roky, najlepšia voľba je strana HLAS – sociálna demokracia.
Ako by sa podľa Vás mala vyriešiť situácia s premnoženými  medveďmi hnedými? Aké preventívne opatrenia by sa mali spraviť, aby medvede neohrozovali občanov?
Ako prvé je nutná rýchla analýze súčasného stavu a následne príprava legislatívy, ktorá umožní cielený zásah do populácie medveďa hnedého. Riešenie vidím v stanovení “no go” zón, kde výskyt medveďa hnedého bude znamenať jeho okamžité vylúčenie z populácie. Aktívne sa musí komunikovať so samosprávou a otvoriť diskusiu s Európskou Komisiou pre hľadanie kompromisných riešení. Musí sa zaktualizovať program starostlivosti o medveďa hnedého, nastaviť systematický monitoring jeho populácie a efektívnejší manažment.
Ako by ste reagoval na vyjadrenie Viktora Orbána, že Slovensko je odtrhnuté územie?
Nielen ako by, ale aj som na svojom FB reagoval (rovnako ako aj strana HLAS – sociálna demokracia, jej predseda Peter Pellegrini a další jej predstavitelia). V prvom rade ostro odsudzujem vyjadrenia maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý označil vo svojom verejnom vystúpení Slovensko za “ odtrhnuté územie“. Takáto rétorika je neprijateľná a spochybňuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Slovenskej republiky. Predovšetkým v kontexte aktuálneho rusko – ukrajinského konfliktu to vytvára nebezpečný precedens do budúcna. Vyjadrenia Viktora Orbána sú podľa mňa taktiež jasným dôkazom, že Slovensko sa potáca v bezvládí celé tri roky a národnoštátny záujem nie je schopná brániť, žiaľ, ani úradnícka vláda Ľudovíta Ódora.
Program obnovy domov bolo vyčlenených 500 miliónov eur. Prečo sa nevyčerpali? Myslíte si že v tomto roku sa vyčerpajú?
Bolo to spôsobené neskúsenosťou a amaterizmom predchádzajúceho vedenia rezortu životného prostredia, ako aj Slovenskej agentúry životného prostredia. Výzvy boli nesprávne nastavené, komplikované,  kritizoval som to už pri ich spustení, v rámci manažmentu na to nebola agentúra pripravená, personálne, ani odborne, Aj napriek tomu, že to bola priorita bývalej vlády, celý proces je nastavený zle a ohrozuje to plnenie Plánu obnovy. Posledné výzvy boli zjednodušené, ale len naoko, veľa byrokracie ostalo, len bola presunutá na inú časť procesu a komplikácie ešte len prídu. Zlyháva vyhodnocovanie žiadostí, čerpanie je minimálne. V tomto roku sa financie určite nevyčerpajú, celý tento proces si bude vyžadovať krízový manažment a rázne rozhodnutia. V prípade, že budeme mať možnosť tento proces ovplyvniť prinesieme jeho zjednodušenie, prípadne celé prehodnotenie.