Priorita Demokratov: Ochrániť Šamorín a zabezpečiť pitnú vodu pre Slovensko

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: bing.com

Strana Demokrati vo svojej predvolebnej kampani zdôrazňuje svoj záväzok ochraňovať životné prostredie a zabezpečiť pitnú vodu pre Slovensko. Vodný zdroj Šamorín, schopný zásobovať až 3 milióny obyvateľov pitnou vodou, je v súčasnosti ohrozený, a Demokrati sa snažia túto cennú vodnú nádrž ochrániť.

 

Andrea Letanovská, volebná líderka strany Demokrati, zdôraznila, že zdravé Slovensko je hlavnou prioritou ich programu. Pitná voda je považovaná za jeden z najväčších pokladov Slovenska, ale je ohrozená rizikom sucha, ktoré postihuje až 40% obyvateľov krajiny. Strana sa k tejto téme stavia zodpovedne a chce riešiť problémy s dostupnosťou pitnej vody.

Michal Kiča, bývalý štátny tajomník Ministerstva životného prostredia a odborník strany Demokrati na ochranu životného prostredia, pripomenul úsilie, ktoré v minulosti bolo venované ochrane vodárenskej nádrže Šamorín pred nekontrolovanou výstavbou. Všetko však ohrozilo zrušenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia z 31. júla, ktorá chránila tento vodný zdroj. Toto zrušenie nevyšlo sprevádzané rozhodnutím o predbežných opatreniach, a to umožnilo developerom začať podávať žiadosti o výstavbu v ochrannom pásme Šamorína.

Kiča upozornil, že takáto výstavba by mohla vodný zdroj fatálne ohroziť, a preto požaduje, aby ministerstvo rýchlo vydalo predbežné opatrenie na zastavenie tejto výstavby. Dodáva, že na to má ministerstvo posledné dni a treba konať ihneď, keďže ochrana pitnej vody je najvyšším verejným záujmom. Ak sa kroky nepodniknú, mohlo by to mať fatálne dôsledky pre dodávky pitnej vody na Slovensku.