Prezidentka Zuzana Čaputová: Pracovné stretnutie so zameraním na energetickú bezpečnosť a ekonomický rozvoj

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Zuzana Čaputová

V čase, keď sa predvolebná kampaň v Slovenskej republike dostáva do plného prúdu, prezidentka Zuzana Čaputová zdôrazňuje, že okrem politických aspektov je dôležité venovať pozornosť aj praktickým otázkam a problémom, ktoré ovplyvňujú každodenný život občanov.

 

Nedávne pracovné stretnutie prezidentky so ministrom hospodárstva SR, Petrom Dovhunom, a štátnym tajomníkom, Branislavom Sušilom, sa zameriavalo predovšetkým na aktuálnu situáciu v oblasti energetiky a ekonomickej bezpečnosti Slovenska.

Situácia na svetových trhoch s energiou je momentálne relatívne stabilná, s pozitívnymi prognózami vývoja cien energií a palív. Prezidentka však zdôraznila potrebu byť pripravenými na prípadné horšie scenáre a na zachovanie energetického zabezpečenia krajiny. Rovnako boli diskutované opatrenia na udržanie cenovej dostupnosti elektriny a plynu pre domácnosti a iných regulovaných odberateľov.

Čaputová vyjadrila uznanie za úsilie Ministerstva hospodárstva pri zavádzaní opatrení, ktoré majú pomôcť občanom, firmám a verejným organizáciám v čase zvyšujúcich sa energetických nákladov.

Stretnutie sa tiež dotklo dôležitosti diverzifikácie dodávok energie, vrátane fosílnych palív, jadrového paliva a iných zdrojov. To je kritické pre zabezpečenie dostupnosti a cenovej stability energie pre Slovensko.

Minister Dovhun informoval prezidentku aj o dôležitých energetických projektoch na Slovensku, vrátane dostavby 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach a výstavbe priemyselného parku Valaliky. Špeciálnu zmienku dostala aj nadchádzajúca investícia spoločnosti Volvo, ktorá bude mať strategický význam nielen pre východné Slovensko, ale aj pre celú krajinu.

Prezidentka Čaputová tak dáva najavo svoj záväzok voči občanom a hospodárskemu rozvoju krajiny v čase, keď sa blížia dôležité voľby.