Ondrej Ďurica z hnutia Republika: Bezpečnosť a obrana na prvom mieste, od začiatku odmieta povinné kvóty pre migrantov

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Ondrej Ďurica

Exkluzívne pre VH reagoval na otázky redakcie Ondrej Ďurica podpredseda a hovorca hnutia Republika, člen odborného tímu pre obranu  bezpečnosť na tému jemu blízku obrana a bezpečnosť našej krajiny. Vo svojom rozhovore jasne vyslovil priority v oblasti bezpečnosti a obrany. Jeho hlavnou prioritou je zistiť reálny stav ozbrojených síl a zabezpečiť ich bojaschopnosť a samostatnosť pre potreby obyvateľov Slovenska. Ďurica tiež zdôrazňuje dôležitosť obnovy dôvery v ozbrojené sily a potrebu modernizácie s rozumom. V súvislosti s Ukrajinou odmieta akúkoľvek vojenskú pomoc zo strany Slovenska a zastáva názor, že konflikt by mal čo najskôr skončiť. V otázke povinných kvót pre migrantov jasne odmieta takéto opatrenia a považuje ich za zlyhanie európskej politiky. Republika sa zasadzuje za sebavedomú a suverénnu politiku a vyzýva na návrat k zdravému rozumu v politike EÚ.

 

Aké sú Vaše priority v oblasti bezpečnosti a obrany? 

V prvom rade dozvedieť sa reálny stav našich ozbrojených síl, čo odišlo, čo je rozdané, alebo nejakým spôsobom odpredané. Konkrétne Ukrajine urobiť audit ozbrojených síl. A na základe toho sa zariadiť a urobiť všetko preto, aby ozbrojené sily boli bojaschopné, boli samostatné v rámci svojho pôsobenia, pre potreby obyvateľa SR a celkovo pre štát. A takisto je veľmi dôležité vrátiť dôveru ozbrojených síl. Pretože dne s mnoho ľudí pozerá na ozbrojené sily, z oho pohľadu či s nimi robila predchádzajúca vláda. To znamená zapojenie do proticovidových opatrení atď. napriek tomu, že ozbrojené sily mali vždy a majú veľkú dôveru u občanov, tak na tomto bude treba určite zapracovať a vyslať do spoločnosti jasný signál, že ozbrojené sily sú tu pre ľudí a to je priorita. V prvom rade zistiť v akom stave sú objektívne.

 

Mala by byť v súčasnej situácii obrana jednou z priorít budúcej vlády? 

Myslím si, že áno a s časti som odpovedal aj v prvej otázke. Ozbrojené sily sú veľmi dôležitý piliér štátnosti aj suverenity. My si uvedomujeme úlohu ozbrojených síl, ale rovnako upozorňujeme na to, že odborné sily treba menežovať odborne, tak aby boli modernizované odborne s rozumom. Modernizácia má prebiehať v tom duchu, že to čo vojaci reálne potrebujú, to sa má nakupovať, to sa má zabezpečiť.

 

Mala by podľa Vás pokračovať vojenská pomoc Ukrajine zo strany Slovenska? 

V žiadnom prípade, toto odmietame od samého začiatku tohto vojenského konfliktu. Sme proti akémukoľvek zaťahovaniu SR do tohto konfliktu aj z ohľadom na dodávanie zbraní, munície. Želáme si, aby tento konflikt skončil čím skôr. A rozhodne sa nebudeme aktívne zapájať do tohto konfliktu. Politika hnutia Republika je v tomto absolútne čitateľná a jasná os samého začiatku.

 

Ako ďalej pokračovať v rámci reštrukturalizácie, obnovy Ukrajiny, mali by sa zapojiť aj Slovenské firmy, prípadne ako? 

To je otázka , ako sa vyvinie situácia, je to na diplomatických rokovaniach. Práve od toho úspechu, filozofie politiky závisí to, či slovenská vláda bude dostatočne sebavedomá, suverénna a či bude mať jasnú víziu a bude deklarovať jasný prístup aj v týchto veciach.

 

Čo hovoríte na povinné kvóty pre migrantov? 

Odmietame to absolútne od samého začiatku. Toto je zlyhanie európskej politiky, EÚ, Bruselu a vidíme čo spôsobila táto politika v západnej Európe, vidíme aký chaos to spôsobuje v štátoch EÚ a odmietame akékoľvek kvóty. A zase pokiaľ bude budúci premiér alebo budúca vláda dostatočne sebavedomá a suverénna, bude si vedieť presadiť a povedať svoje, tak je tu šanca na to, aby sa táto otázka v budúcej politike zmenila a aby sa EÚ vrátila k zdravému rozumu.

Toto sú pre nás absolútne jasné otázky aj odpovede, dlhodobo razíme túto politiku. Nemáme v tom váhavý postoj nemáme, sme v tomto čitateľný aby sa ľudia aj voliči vedeli správne rozhodnúť. Nemáme ambíciu hovoriť niečo tu, niečo v Bruseli, hrať politiku na dve strany. Toto je náš principiálny postoj k otázkam.