Ministerstvo dopravy SR odmieta stiahnuť návrh na zvýšenie poplatku za železničnú cestu, navrhujú prepracovanie

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: Lucia Peštová

Ministerstvo dopravy SR dňa 17.7.2023 uskutočnilo mimoriadnu tripartitu na základe požiadavky OAVD a FS SR, ohľadom zdražovania poplatku železničnej cesty. Zástupcovia AROSu poslali ministerstvu svoje požiadavky o ktorých rokovali. Slovenské Ministerstvo dopravy navrhuje podstatné navýšenie poplatku za užívanie železničnej dopravnej cesty. Dopravné firmy na Slovensku by mali ročne zaplatiť o 7,5 milióna eur navyše, dôjde k zníženiu podpory o 7,5 miliónov eur. Chceli aby rezort svoj návrh stiahol, avšak nestalo sa tak, a dohodli sa na jeho prepracovaní, aby boli všetci účastníci tripartity spokojný. 

 

Včera rokovali zástupcovia a vedenie ministerstva dopravy, ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, AROS a odborové organizácie o stiahnutí návrhu poplatku za užívanie železničnej dopravnej cesty.

K tomuto sa vyjadril aj Patrik Benka výkonný riaditeľ AROSu. „Ministerstvo návrh nestiahlo, bude prepracovaný. MD SR zriaďuje odbornú pracovnú skupinu za účasti zástupcov ministerstva, odborových organizácií a subjektov podnikajúcich v nákladnej železničnej doprave (AROS), ktorá materiál dopracuje do finálnej podoby do konca augusta 2023.“

„Materiál bude návrhom súčasnej vlády odborníkov pre budúcu vládu, ktorá vznikne po septembrových voľbách do NR SR. Ak si ho táto osvojí, vstúpi do platnosti až v roku 2025“ uviedol Benka.

„Suma 22,5 mil. eur, ktorá aj tento rok je poskytovaná ako kompenzácia na zľavy z poplatku za ŽDC pre nákladnú dopravu, je v návrhu štátneho rozpočtu aj v roku 2024. Financie na údržbu železničnej infraštruktúry, ktoré mali byť z tejto sumy vyčlenené, sa budú hľadať z iných zdrojov (Plán obnovy, iné európske fondy, štátny rozpočet)ô dodal na záver Benka.

Štátny tajomník Jaroslav Kmeť sa vyjadril, že rokovanie dopadlo veľmi dobre. „Vynikajúco, ako hovoria odborári. Konečne poriadna diskusia, tak ako má byť, nie cez média a nie nad nejakým graftom, ku ktorému sa vyjadrujeme ako k záväznému materiálu. Konečne diskusia k nejakému návrhu a aj ciele potom nadefinované do budúcnosti, alebo kroky nadefinované do budúcnosti.“

Podľa Kmeťa sa dohodli na návrhu na kompromis. „Návrh je vždy návrh. V návrhu musíte diskutovať. A my sme si vypočuli stanoviská pozorne oboch partnerov aj odborov aj nákladných dopravcov. Vytvorila sa pracovná skupina tak ako bol plán a tá dopracuje ten návrh a pripraví materiál do konca augusta, aby v septembri mohol byť predložený na vládu ako informatívny materiál. Táto vláda nemá,  politický mandát na to aby definovala alebo schvaľovala nejaké zľavy a nastavovala politiku do budúcnosti. My pripravíme riešenie pre budúcu vládu. A dlhodobo, tak aby tam bola stabilita. V tomto materiáli, ktorý vznikne a už aj v tomto treba zvýrazniť , že nechceme brať žiadne peniaze pre nákladných dopravcov. Práve naopak chceme viac podporovať zelenú dopravu a chceme ju podporovať nie len zo štátnych peňazí ale i z klimatického fondu. A toto všetko bude popísané v tom novom materiáli.“

„Dohodli sme sa na tom, že tento materiál bude v skupine, ktorú si do konca týždňa dáme dokopy. Spoločne sa prepracuje do takej podoby, aby s tým boli relatívne všetci spokojný. Tak ako v zákone o verejnej doprave sa to podarilo trebárs. Čiže v tomto móde budeme mať do konca týždňa skupinu, do konca augusta, začiatkom septembra by mal byť už ucelený materiál, ku ktorému sa budú vyjadrovať aj ostatný, ministerstvá a skupiny a potom by to malo ísť na vládu. Na týchto postupových krokoch sme sa dnes dohodli. Tieto materiály predložíme na vládu a necháme pre budúcu vládu, za rok 2024 sa nebudú robiť žiadne zmeny, len malé kozmetické úpravy. Ak si nová vláda tento materiál osvojí, by mal platiť od roku 2025“ vyjadrili sa účastníci rokovania.

„V zásade sa prejavil postoj zo strany zamestnancov aj zamestnávateľov, že na tomto sa bude pracovať. Cena bola tá istá, len tá zľava bola nižšia. Vo výsledku mali dopravcovia platiť viac, to bola naša obava a dôvod prečo sme zvolali túto poradu“ dodali na záver účastníci rokovania.

 

Vyjadrenia pána Demka z OAVD k rokovaniu: „Na stretnutí tripartity, ktorého sa zúčastnili zástupcovia ministerstva, Železníc Slovenskej republiky, železniční nákladní prepravcovia, predstavitelia asociácií a odborári, sa viedla dlhá diskusia o koncepte návrhu udržateľnej stratégie podpory nákladnej železničnej dopravy.“

Podľa Demka nakoniec z toho vzišla dohoda všetkých účastníkov: Materiál do konca augusta dopracuje do finálnej podoby skupina expertov. Tvoriť ju budú odborníci z Ministerstva dopravy, odborári a zástupcovia subjektov podnikajúcich v nákladnej železničnej doprave.

Materiál bude návrhom pre budúcu vládu, ktorá vznikne po predčasných parlamentných voľbách. Ak si ho osvojí, vstúpi do platnosti v roku 2025.

„Spoločné sa budú hľadať aj ďalšie zdroje pre podporu železničnej dopravy, akým je napríklad klimatický fond . Chceme aby štát viac podporoval tie kategórie vlakov, ktoré budú motivovať k prechodu z ciest na koľaje. Dobrým príkladom sú tzv. JVZ – jednotlivé vozňové zásielky, ktoré sú podporované aj v okolitých štátoch“ dodal na záver Demko.

Podľa Františka Záparníka a odborárov sa dohodli sme sa na pracovnej skupine kde to teda dopracujú jednotlivé podmienky a módy dopravy v podpore tej nákladnej dopravy. Samozrejme pôjde to potom tak ako bolo povedané, že táto vláda nemá momentálne mandát na prijímanie takýchto zásadných krokov ale do budúcnosti.

Záparník uviedol, že na budúci rok je návrh pripravovaný v tom móde že tam je plánovaných 22.500 eur. Zatiaľ. Potom budeme debatovať že v akom to bude móde, ako to budeme podporovať . Ako sa bude podporovať nákladná doprava na Slovensku. Čiže v tomto sme si povedali, že do konca týždňa dáme dokopy členov tej komisie, ktorá už bude dopodrobna už rozpracovávať tie niektoré návrhy ktoré padli aj na tomto rokovaní. Aby sme to neniesli v tom móde že budeme si na verejnosti vydiskutovávať tieto veci, najprv si to vydiskutujeme my v rámci nášho rezortu, VPK, keď to tak môžem povedať. A potom keď pripravíme ten materiál samozrejme sa k tomu budú vyjadrovať aj iné rezorty a potom pôjde ako informácia na vládu. Toľko aj z našej strany, odbornej verejnosti samozrejme, aj zamestnávateľom.