„Chceme návrh stiahnuť“, povedal Benka (AROS) ohľadom pondelňajšej tripartity na MD pre zdražovanie poplatkov železničnej cesty

Autor: Lenka Zdražilová
Zdroj foto: www.arosrail.sk

V pondelok 17.7.2023 by malo prebehnúť rokovanie na MD SR vo veci návrhu zo strany rezortu týkajúceho sa zdražovania poplatkov za železničné cesty. Zúčastniť by sa malo vedenie ministerstva dopravy, ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, AROS a odborové organizácie, ktoré pôsobia na. Zástupcovia AROS poslali ministerstvu ich konkrétne požiadavky, o ktorých budú rokovať. Všetci sa však zhodujú, že chcú, aby rezort svoj návrh jednoznačne stiahol. Podľa nich je to katastrofa a krok späť.

Slovenské Ministerstvo dopravy navrhuje podstatné navýšenie poplatku za užívanie železničnej dopravnej cesty. Dopravné firmy na Slovensku by mali ročne zaplatiť o 7,5 milióna eur navyše, dôjde k zníženiu podpory o 7,5 miliónov eur.

„Pošleme na MD SR list s našimi návrhmi a požiadavkami, o ktorých chceme rokovať. Zatiaľ by som nekonkretizoval čo požadujeme a navrhujeme, je korektné, aby sa o tom ministerstvo dozvedelo ako prvé. Platí však to, že materiál (teda navrhované zdraženie ŽDC na úkor presunutia 7,5 mil. eur na údržbu železničnej infraštruktúry) z dielne ministerstva odmietame ako celok,“ načrtol pre redakciu Vysoká hra Patrik Benka z AROS na začiatku týždňa. „Tento návrh ministerstva je katastrofa a z nášho pohľadu absolútne nepochopenie situácie zlého stavu železničnej infraštruktúry na Slovensku. Výrazne by sa zvýšili náklady na prepravu nákladu po železnici, preprava po železnici by sa stala pre zákazníka drahá, preprava tovaru by sa presunula inde. Vnútroštátna doprava by sa jednoducho presunula na kamióny. Slovensko má už dlhodobo problémy s preťaženou cestnou sieťou. Toto by znamenalo státisíce kamiónov na slovenských cestách navyše,“ pokračoval Benka s tým, že v podstate hrozí dopravný kolaps.

Podľa Benku by návrh mohol negatívne ovplyvniť aj konkurencieschopnosť slovenských firiem oproti zahraničiu a zasiahnuť priemysel ako taký. „Rád by som zdôraznil, aby sme nechápali túto záležitosť ako týkajúcu sa len odvetvia železnice, ale ako súvisiacu s celým priemyslom na Slovensku. Dlhodobo sa volá po stabilite podnikateľského prostredia. Tu sa pár mesiacov pred koncom roka (asi až nová vláda a parlament SR) rozhodne o úplne nových podmienkach, v ktorých má fungovať celý jeden sektor ekonomiky a druhotne, ako som už spomenul, celý priemysel. To je nonsens,“ dodal pre VH. Na ďalšiu otázku redakcie o tom, či také dramatické navýšenie poplatkov za železničné cesty môže spôsobiť problémy slovenským dopravcom uviedol: „Samozrejme, že môže a aj spôsobí. V nejakej oklieštenej podobe železničná nákladná doprava na Slovensku prežije. Ale tovar, ktorý dokáže zákazníkovi prepraviť nákladné cestné vozidlo lacnejšie, prejde na cestu. Ekonomika nepustí a ekológia zaplače,“ pokračoval s tým, že značná časť tovarov slovenských zákazníkov prejde na cestu a podiel výkonov železničnej nákladnej dopravy voči cestnej zase poklesne. „Sľuby všetkých doterajších vlád SR o podpore presunu tovaru z ciest na železnice ostanú len sľubmi a cestná lobby sa môže opäť spokojne usmievať,“ posťažoval sa. Tripartita prebehne v pondelok 17.7. od 10.30 na Ministerstve dopravy.