Minimálne dôchodky súčasná vláda zmrazila, no má sa opäť naviazať na životné minimum!

Autor: Redakce
Sumy minimálnych dôchodkov by sa mali od roku 2024 opätovne naviazať na výšku životného minima. 


Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, má minimálny dôchodok znova dosahovať 136 percent zo sumy životného minima. Suma minimálnej penzie sa má zvyšovať za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body, od získania 39 rokov poistenia o 3 percentuálne body, od 49 rokov poistenia o päť percentuálnych bodov a od nadobudnutia 59 rokov poistenia o sedem percentuálnych bodov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania. Opätovné naviazanie súm minimálneho dôchodku na životné minimum rezort práce a sociálnych vecí zdôvodňuje zhoršujúcou sa sociálno-ekonomickou situáciou, najmä nárastom inflácie. Týmto krokom podľa ministerstva zostane účel minimálneho dôchodku, teda aby sa poberateľ dôchodku ako jednotlivec neocitol v stave hmotnej núdze, zachovaný.Ministerstvo práce a sociálnych vecí očakáva, že životné minimum na plnoletú fyzickú osobu by v júli 2023 mohlo predstavovať 256,75 eura. Suma minimálnej penzie pri 30 rokoch dôchodkového poistenia by tak mohla od roku 2024 stúpnuť o 14,90 eura zo súčasných 334,30 eura na 349,20 eura. Pri 40 rokoch dôchodkového poistenia by mohlo ísť o nárast o 24,6 eura, teda z 378,50 eura na 403,10 eura. Minimálne dôchodky súčasná vláda „zmrazila“ od roku 2021. Rezort práce pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) tak opravoval nastavenie minimálnych dôchodkov, ktoré koncom roka 2019 v parlamente presadili poslanci Národnej rady SR za SNS. Národniari v parlamente presadili, aby sa minimálne penzie naviazali na priemernú mzdu, čím sa skokovo zvýšili. Ministerstvo práce v roku 2020 upozornilo na to, že naviazaním minimálneho dôchodku na priemernú mzdu na Slovensku sa suma minimálneho dôchodku skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až počas niekoľkých rokov. „Je preto dôvodné, aby sa v súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku pristúpilo až po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334 eur a 30 eurocentov,“ uviedol rezort práce v roku 2020. Minimálny dôchodok pri získaní 30 tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia v súčasnosti dosahuje 334,30 eura. Pri 40 kvalifikovaných rokoch penzijného poistenia minimálny dôchodok tvorí 378,50 eura a pri 45 rokoch poistenia 410 eur.ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook