Janka Cigániková vyzýva k reforme odmeňovania zdravotných pracovníkov v nemocniciach

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Janka Cigániková

Renomovaná odborníčka zo SASky na zdravotníctvo, Janka Ciganiková, sa v nedávnom vyjadrení postavila za reformu systému odmeňovania zdravotných pracovníkov v nemocniciach. Podľa nej je neudržateľné, aby mzda bola závislá len od počtu odpracovaných hodín, keďže práca v nemocniciach vyžaduje vysokú zodpovednosť a nasadenie.

 

Cigániková zdôraznila, že je čas prehodnotiť systém odmeňovania v zdravotnom sektore a spravodlivo oceniť tvrdú prácu a odbornosť zdravotných pracovníkov. Jej slová vychádzajú z reálnej potreby zvýšiť motiváciu a udržateľnosť v tomto odvetví.

„Nie je spravodlivé, aby naše zdravotné sestry a lekári, ktorí často pracujú nadčas a čelia extrémnym podmienkam, boli odmeňovaní podľa počtu hodín, ktoré v nemocnici strávia. Ich práca je oveľa viac než len čas,“ povedala Cigániková.

Odborníčka ďalej uviedla, že nízke platy a neistota v odmeňovaní odstrašujú potenciálnych záujemcov o prácu v zdravotnom sektore, čo má za následok nedostatok personálu.

„Musíme zvýšiť atraktivitu tohto povolania a zabezpečiť, aby zdravotní pracovníci dostali adekvátnu odmenu za svoju oddanosť a nasadenie. Inak budeme čeliť vážnym problémom v oblasti zdravotnej starostlivosti,“ dodala.

Podľa Janky Cigánikovej, by zdravotníci mali byť odmenení na základe ich výkonu a nasadenia. Zároveň sa ukázalo, že mnoho zdravotníkov sa obáva nastúpiť do ambulancií kvôli väčšiemu riziku a náročnejším pracovným podmienkam v porovnaní s nemocnicami. To znamená, že reforma odmeňovania by mala zohľadňovať tieto faktory a motivovať aj tých, ktorí pracujú v ambulantnej starostlivosti.