Exkluzívne pre redakciu VH Marek Krajčí OĽANO: Zdravotné sestry treba platovo zvýhodniť

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Marek Krajčí

Exkluzívne pre redakciu VH odpovedal Marek Krajčí z hnutia OĽANO, tieňový minister zdravotníctva. Jeho víziou je, aby každým rokom stúpalo HDP o 0,3%, aby sme dávali do zdravotníctva toľko, aby sme dosiahli prieme Európskej Únie. Treba uskutočniť, aby zdravotné sestry neodchádzali do zahraničia, ale ponúknuť im adekvátne platy, aby zostali na Slovensku. 

Ako by ste zlepšil sa zdravotný systém na Slovensku? Ako by ste financoval zdravotný sektor?

Našou víziou je aby zdravotníctvo každoročne stúpalo o 0,3 %HDP aby sme sa postupne vyrovnali v tom, koľko do zdravotníctva dávame na pomer hrubého domáceho produktu s ostatnými európskymi krajinami. tento návrh zákona by bolo dobré uzákoniť ústavnou väčšinou, aby sa nemohol meniť, aby zdravotníctvo získalo predvídateľné zdroje. To znamená, že každý rok by sme dávali do zdravotníctva o 0,3% viac až kým by sme nedosiahli priemer európskej únie. Zdravotníctvo financujeme zo zdravotných odvodov a štát dopláca ten zvyšok do balíka z našich daní. Podľa mňa sa tam v budúcnosti nič meniť nebude. Tie zdroje, ktoré by mali byť v zdravotníctve predvídateľné a mali by odzrkadľovať silu našej ekonomiky.

Vieme že je nedostatok  zdravotných sestier?

A čo sa týka sestier, problém zo sestrami nemáme iba my, ale i v európskych krajinách majú tento problém. Treba im vytvoriť čo najlepšie podmienky a to i platovo ich zvýhodniť tak, aby mali záujem o túto profesiu. Sestry, ktoré v súčasnosti pracujú v zahraničí, možno nie v obore, ale robia opatrovateľky, aby boli motivované vrátiť sa do nášho zdravotníctva a radšej slúžiť našim pacientom v zdravotníckych zariadeniach.

Prijali by ste zdravotné sestry z iných krajín? 

Áno samozrejme. Teraz sa prijala novela zákona, ktorá to zjednodušuje, uznávanie vzdelávania pre zdravotníkov aj z tretích krajín, teda z krajín mimo EÚ. Tak aby na jednej strane bola zachovaná kvalita zdravotníckeho povolania, ktorá bude adekvátna k európskemu štandardu a na druhej strane, aby neboli podmienky ktorá nás budú diskriminovať voči ostatným európskym krajinám. Aby sa aj sestry z Ukrajiny mohli ľahko uplatniť.