Dušan Kaša prezident FSSR exkluzívne pre VH: Nikto nás neinformoval o tom, že sa zníži rozpočet o 7,5 milióna eur na železničnú dopravu

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: Lucia Peštová

Dušan Kaša prezident FSSR exkluzívne pre redakciu Vysoká hra, je pre nás prekvapujúce, že sme neboli informovaný o dokumente.  Neboli sme priamo informovaný vo vnútrorezortnom pripomienkovom konaní, ktorý hovorí, že ministerstvo dopravy znížilo rozpočet  o 7,5 milióna eur pre železničnú dopravu.

 

Vedel ste o dokumente, v ktorom Vám ministerstvo dopravy znížilo rozpočet o 7,5 milióna eur pre železničnú dopravu? 

Nie nevedel.  je to pre nás prekvapujúce, že sme neboli priamo informovaný vo vnútro pripomienkovom konaní. V najbližšom termíne požadujeme zvolať sekčnú tripartitu.  Vytvoríme požiadavku na pána generálneho riaditeľa  Šulka a uvidíme ako to pôjde ďalej. Pre nás je to  prekvapujúce. Na podporu železničnej dopravy sa 7,5 milióna euro na zanedbanú údržbu ŽSR, to je kvapka v mori, ktorá ale výrazným spôsobnom zasiahne najmä dopravcov a nepomôže to vôbec v ničom.

 

Keď myslíte že to vôbec nepomôže, kde si myslíte že sa to prejaví, strata tých financií, bude sa to týkať i investícií? 

Železničná dopravcovia v podstate kalkulujú, akým spôsobom nastaviť cenotvorbu, ale to by skôr vedeli z Larosu a Carga. Ale aj z našej pozície zástupcov zamestnancov. Ak sme mali dostať 22,5 milióna eur a zrazu o 7,5 milióna eur menej, napriek tomu ŽSR, sú pri návrhu rozpočtu dosť výrazným spôsobom zvýšené finančné prostriedky. Je to  pre nás prekvapujúce, prečo? Keď ideme kontrahovať obchody, vieme za akú cena a teraz keď to znížili o 7,5 milióna eur pri  železničnej nákladnej doprave.  Ja som bol na dovolenke, nemám to ešte tak naštudované.  Zvoláme dva okrúhle stoly a zrazu je všetko inak. Prekvapil ma prístup ministerstva, osobne mňa.

 

Dokument sa musel niekoľko dní vytvárať a Vy ste neboli informovaný, ani prizvaný k nejakému jednanie, rokovaniu? Žiadna informácia? 

Nie, nič. Niečo sa hovorilo, ale samotný výstup nebol konzultovaný. Nejakú dobu to už muselo prebiehať, ani sme nevedeli, že prebieha vnútrorezortné konanie. Nejaké subjekty to mali a medzi nimi aj Laros. Máme cestičky z ktorých sa nám dostanú informácie. Prekvapil ma prístup ministerstva, že nám neposlali ten materiál. Máme tu niečo, skúste sa k tomu vyjadriť.

Neviem sa k tomu vyjadriť uvidíme z OAVD skoncipujeme požiadavku na zvolanie tripartity, účastníkov, ktorý sa zúčastňujú na sekcii. Aby sme si vysvetlili ten materiál a veci, ktoré nás trápia, nám bolo transparentne vysvetlené. Čo viedlo tvorcov k tomu že, tých 22,5 milióna o ktorých sme sa bavili vyčlenili 7,5 milióna eur. ŽSR na zanedbanú údržbu, ale hladne to sťaží pozíciu železničným nákladným dopravcom. Ja napíšem požiadavku a uvidíme ako to dopadne. Niektorým subjektom dali na vyjadrenie do 30-teho. V konečnom dôsledku je vyčlenených 7,5 milióna eur na zanedbanú údržbu.

 

Kedy by mala tripartita prebehnúť? 

Neviem, spíšeme požiadavku, uvidíme ako sa dohodnem s kolegami. Žiadam, aby to bolo zvolané ešte predtým ako ministerstvo pošle tento materiál do médií rezortného pripomienkového konania. Aby to do legislatívy išlo až potom. Možno už zajtra.  Neviem, ešte sme o tom nekomunikovali. Vieme len to, že niektorým subjektom, dali termín do 30-teho.

 

Myslíte si, že to dôjde až do toho štádia kedy by sa muselo siahnuť na platy zamestnancov? 

Samozrejme, za okrúhlym stolom zaznievali informácie, že by sa mali legislatívne zadefinovať určité veci, určitá podpora, veci ktoré sa zaviazali plniť. Ak sa rozhodnú politici, že železničná doprava je prioritná a ideme to riešiť a plniť veci, ktoré sme si ako Slovenská republika dohodli plniť. Musia tam vytvoriť podmienky aj na to, aby sme vychovávali ľudí, zabezpečili ľudí na činnosť v železničnej doprave, železničnom sektore, ak nie, tak bohužiaľ, nemôžme splniť všetky tie veci, ktoré sme sľúbili. Zatiaľ to tak nie je a dúfam , že to pôjde trošku dopredu. Ale potom nás prekvapilo, že sa ide odčleniť  z tej 22,5 na 7,5 tak neviem si to vyhodnotiť.