Čo prináša optimalizácia nemocníc pre pacientov? Museli byť splnené viaceré podmienky, ako zaručená požadovaná kvalita zdravotná starostlivosť a iné…

Autor: Jana Kováčová
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
ZDROJ FOTO: facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/photos
,,ĎALŠIA FÁZA OPTIMALIZÁCIE NEMOCNÍC: DOPLNKOVÉ PROGRAMY PRE NEMOCNICE,“ uviedlo na svojej socialnej sieti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Po desiatkách stretnutí s jednotlivými nemocnicami a na základe dát od zdravotných poisťovní bol vytvorený zoznam doplnkových programov, ktoré rozšíria medicínske služby v jednotlivých nemocniciach nad rámec povinných programov. Schválili sme 77% doplnkových programov z 1075 žiadostí od nemocníc.
Optimalizácia nemocníc prinesie pacientom vyššiu kvalitu, maximálne čakacie lehoty a najmä prehľadnosť systému nemocničnej starostlivosti.
Zoznam doplnkových programov pre jednotlivé nemocnice nájdete tu: https://www.health.gov.sk/?Siet-nemocnic
Pri schvaľovaní doplnkových programových profilov jednotlivých nemocníc museli byť splnené viaceré podmienky, aby bola zaručená požadovaná kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pre pacientov. Do úvahy sa bralo napríklad:
• či nemocnica poskytovala zdravotnú starostlivosť v danom programe,
• splnenie podmienok pre dostatok kvalifikovaného a špecializovaného zdravotníckeho personálu pre jednotlivé služby,
• požiadavky na materiálno-technické vybavenie pre konkrétne medicínske služby,
• dostatočný objem konkrétnych výkonov v danej nemocnici,
• potreba konkrétnych služieb v danom regióne, resp. na území Slovenskej republiky ako celku.
Aj na základe týchto kritérií bola každej z nemocníc, ktorá požiadala o schválenie doplnkových programov, schválená väčšina z požadovaných doplnkových programov. Rozdelenie nemocníc do jednotlivých profilov s povinnými programami a schválenie doplnkových programov znamená okrem vyššej kvality pre pacientov aj väčšiu istotu pre nemocnice.
Zdravotné poisťovne totiž musia zazmluvniť všetky povinné a doplnkové programy v jednotlivých nemocniciach. Pacienti budú mať zároveň prehľad o rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v každej konkrétnej nemocnici.
Ďalšia zásadná zmena, ktorú prináša optimalizácia nemocníc, sú garantované maximálne čakacie lehoty pre jednotlivé výkony:
Napríklad:
• pri operácii hernie (pruh) je čakacia doba pre dospelých stanovená najviac na 120 dní,
• pri zdravotných výkonoch týkajúcich sa liečby leukémie u detí najviac 7 dní,
• akútna liečba leukémie (intenzívna liečba) u dospelých je to 14 dní,
• neurologická liečba následkov po cievnej mozgovej príhode maximálne 30 dní,
• pri biopsii (odobratí vzorky) v neurochirgii je čakacia doba najviac 60 dní,
• v oblasti onkologickej gynekológie je čakacia doba nastavená na 21 dní.
Proces optimalizácie siete nemocníc sa zverejnením doplnkových programov nekončí. Nemocnice budú môcť každý rok požiadať o zmeny v sieti. Môžu, napríklad, žiadať o ďalšie doplnkové programy, alebo aj o zvýšenie alebo zníženie úrovne nemocnice. Tento rok môžu zasielať žiadosť do 31. mája.