Koniec bezdomovectva!

Autor: Jana Kováčová
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
ZDROJ FOTO: facebook.com/mpsvrsr
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo návrh Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovectva.
Ide o ucelený pohľad a zároveň víziu do roku 2030, ktorá má pomôcť vytvárať a zlepšovať podmienky opätovného začleňovania ľudí bez domova do bežného života
Bezdomovectvo, kedy ľudia v dôsledku určitej životnej situácie prišli o stabilné bývanie alebo si ho aktuálne nedokážu zabezpečiť, sú najextrémnejšími prejavmi chudoby a sociálneho vylúčenia.
Človek, ktorý sa dostane do takto „začarovaného kruhu”, má len malú šancu, aby sa z neho sám opätovne dostal a našiel svoje miesto v spoločnosti.
Navrhovaná Koncepcia je prvým strategickým materiálom, ktorý má zabezpečiť, aby štát pracoval a prijímal opatrenia nevyhnutné pre riešenie bezdomovectva a dotýkajú sa tých, ktorí sa ocitli v zraniteľnej životnej situácii až na ulici.
Hlavným cieľom je nájsť možnosti, ako ich opäť začleniť do spoločnosti a bežného života
Nezastupiteľnou v tomto smere bude najmä spolupráca organizácií, ktoré pôsobia v oblasti pomoci ľuďom bez strechy nad hlavou, rovnako tak miestnych a regionálnych orgánov a samospráv