Blížiace sa parlamentné voľby si vyžadujú zabezpečiť členov volebných komisií

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: ilustračné foto

S blížiacimi sa septembrovými parlamentnými voľbami na Slovensku je dôležité zabezpečiť správny a hladký priebeh volebného procesu. Politické subjekty majú možnosť delegovať členov do volebných komisií do 21. augusta, kde ich úlohou bude dohliadať na riadny priebeh volieb a zabezpečiť transparentnosť celého procesu. Prísne pravidlá týkajúce sa zákazu nepovoleného konania členov komisií s voličmi majú zaručiť nestrannosť a férovosť volieb. Je na politických subjektoch, aby sa aktívne zapojili do volebného procesu a vybrali vhodných členov komisií, aby zabezpečili dôveru voličov v celý demokratický proces. Členovia volebných komisií majú nárok na finančnú odmenu za výkon svojich funkcií počas septembrových parlamentných volieb. Podľa stanovených pravidiel uverejnených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (MV SR) dostane člen komisie 62,20 eura, predseda komisie obdrží 80,86 eura a zapisovateľ dostane 77,75 eura.

 

Politické subjekty, ktoré kandidujú v týchto voľbách, môžu do 21. augusta delegovať svojich členov do volebných komisií. Majú možnosť vyslať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií, ako aj do komisií pre voľbu poštou. Toto oznámenie o delegovaní sa doručuje na príslušný úrad starostu, primátora alebo prednostu okresného úradu, v závislosti od typu komisie.

Členovia komisií majú zodpovednú úlohu, pretože na prvom zasadaní, najneskôr do 8. septembra, si určia predsedu a podpredsedu žrebom. Náhradníci sú pripravení naskočiť v prípade, že niektorému členovi skončí funkčné obdobie z dôvodu odvolania alebo vzdaním sa.

Každá okrsková aj okresná volebná komisia musí mať najmenej päť členov, ak sa počet zníži a nie je k dispozícii náhradník, starosta obce alebo prednosta zabezpečia nových členov. Okrsková volebná komisia pre voľbu poštou musí mať najmenej deväť členov. V prípade zníženia počtu bez náhradníka vymenúva nových členov predseda štátnej komisie pre voľby. Každá okrsková a okresná volebná komisia má tiež zapisovateľa, ktorý má zabezpečiť priebeh zápisov a dokumentáciu.

Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že členovia komisií nesmú vstupovať do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov spolu s voličmi. Ich konanie a oblečenie musí byť neutrálnym a nemôžu uprednostňovať ani neprospech kandidujúcich politických subjektov, aby zaručili spravodlivý a transparentný priebeh volieb.