AROS ministerstvu dopravy: Zvýšenie poplatkov pre železničných dopravcov môže byť fatálne

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB AROS

AROS, Asociácia regionálnych a osobných železničných spoločností, vydala reakciu na návrh Ministerstva dopravy o zvýšení poplatkov pre železničných dopravcov. AROS varuje, že takéto zvýšenie môže mať fatálne dôsledky pre železničnú dopravu a žiada, aby sa pri rozhodovaní zohľadnili potreby a možnosti dopravcov. Nákladný železničný dopravcovia už viac ako rok upozorňujú na katastrofálny stav slovenských železníc a apelujú na okamžitú potrebu riešenia tejto situácie. V týchto dňoch obdržali od Ministerstva dopravy materiál k nastaveniu udržateľnej stratégie poplatkov za železničnú dopravnú cestu, ktorý však museli v celom jeho rozsahu odmietnuť.

 

Materiál Ministerstva dopravy predstavuje riešenie v podobe zvýšenia ceny za železničnú dopravnú cestu, čo by pre nákladných železničných dopravcov malo za následok ďalšie miliónové „Znevýhodnenie nákladných železničných dopravcov na Slovensku by znamenalo presun ďalšieho objemu prevážaného tovaru na cesty, odklon mnohých tranzitných prepráv z našich železníc cez okolité štáty a všetky aspekty s tým súvisiace, obzvlášť v oblasti ekológie a trvale udržateľného rozvoja,” komentoval Ján Biznár, prezident AROS. O tom, že nákladné vlaky z dôvodu zlého stavu železničnej infraštruktúry a príliš vysokej cene za železničnú dopravnú cestu začínajú Slovensko obchádzať, AROS informoval už dávnejšie. „Aj preto nerozumieme, prečo ministerstvo dopravy navrhlo ďalšie zvyšovanie cien. V prvom rade predsa musíme výrazne zlepšiť kvalitu našej infraštruktúry,” pokračuje Ján Biznár.

 

Podľa AROS je navyše materiál v úplnom rozpore so záväzkami Ministerstva dopravy SR voči vlastnej dopravnej politike, ako aj záväzkami Slovenskej republiky voči partnerom v Európskej únii a jej občanom, keď sa Slovensko prijatím Bielej knihy o doprave zaviazalo prijať opatrenia na presun 30 % prepráv z cestnej na železničnú dopravu. Takéto riešenie považujú dopravcovia len za ďalší kliniec do rakvy železniciam na Slovensku. „Žiadame preto o bezodkladné zvolanie stretnutia dotknutých subjektov na prerokovanie stratégie spoplatnenia infraštruktúry nielen od roku 2024 ale aj v dlhodobom horizonte,” dodal Biznár.

Železničiari na stretnutí “pri okrúhlom stole” pred pár dňami, 20.6.2023 o téme spoplatnenia infraštruktúry diskutovali, no bez reakcie ministerstva, ktoré asociácii zaslalo materiál len tri dni na to.