12-ty dúhový pochod v uliciach Bratislavy, zúčastnili sa aj Juraj Droba a Janka Cigániková zo SASky

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: Ciganikova instagram

Víkendové slnečné popoludnie v Bratislave sa nieslo v duchu lásky, inklúzie a hrdosti, keď sa v meste uskutočnil tradičný ročný dúhový pochod. Táto hlboko symbolická udalosť pritiahla obrovské množstvo účastníkov z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa spoločne postavili za práva a slobodu každého jednotlivca.

 

Dúhový pochod, ktorý sa konal tento víkend v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí, každoročne zjednocuje komunitu LGBTI+ aj jej spojencov, zaznamenal tento rok mimoriadne vysokú účasť. Tisíce farebne oblečených ľudí sa zhromaždili na Hviezdoslavovom námestí, odkiaľ sa spoločne vydali po tradičnej trase mestom. Transparenty s posolstvami rovnosti a tolerancie pôsobili inšpiratívne a povzbudzujúco.

Okrem politických a ľudsko-právnych tém, sa počas dúhového pochodu objavili aj umelecké prejavy. Rôzne skupiny a hudobné kapely prispeli k atmosfére s piesňami a tancami, čo dodalo podujatiu nezameniteľnú atmosféru jednoty.

Aj keď je dúhový pochod výrazom hrdosti a slobody, nemohli sme sa vyhnúť ani zmienke o výzvach, ktorým komunita LGBTI+ čelí v súčasnej dobe. Niektorí účastníci zdôraznili potrebu pokračovať v boji za rovnoprávnosť a elimináciu diskriminácie.

Celkovo však bolo cítiť obrovskú solidaritu a podporu, čo podčiarklo dôležitosť tohto podujatia. Dúhový pochod v Bratislave sa tak opäť ukázal ako veľmi dôležitý moment, ktorý spája ľudí a šíri posolstvo lásky, tolerancie a rovnosti.

Na podujatí sa zúčastnili aj známe osobnosti a podporovatelia rovnosti a práv LGBTI komunity. Medzi nimi boli napríklad Janka Bitoó Cigániková a Juraj Droba, Mária Kolíková.