Žiaci sa majú na čo tešiť! Ešte tento školský rok ich čaká testovanie aj ústna maturitná skúška

Žiaci sa po veľkonočných prázdninách, ktoré trvajú ešte počas utorka, vrátia v stredu (20. 4.) opäť do školských lavíc. Do konca druhého polroka školského roku 2021/2022 niektorých žiakov ešte čaká testovanie 5, ústne maturitné skúšky či prijímacie pohovory na stredné školy.

Testovanie žiakov piateho ročníka je naplánované na stredu 18. mája. Uskutoční sa vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Z predmetu maďarský jazyk a literatúra to bude v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na svojom webe uvádza, že cieľom je získať objektívne informácie o výkone žiakov na konci piateho ročníka základnej školy. Zároveň i poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si maturanti už overili od 15. do 18. marca v rámci externej maturitnej skúšky. Stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou v niektorom týždni od 23. mája do 10. júna.

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu či na konzervatória budú v máji. Prvý termín prijímacích pohovorov pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, je stanovený na 2. alebo 3. mája, druhý na 9. alebo 10. mája. Pri odboroch vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, sa uskutoční prvý termín prijímacích pohovorov 4. až 6. mája. Druhý termín bude od 11. do 13. mája.

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 2. septembra. Školský rok 2022/2023 sa začne v pondelok 5. septembra.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: ziar.dnes24.sk