Zástupcovia odvetvia dopravy sa búria. Nesúhlasia s návrhom ministerstva dopravy na zvýšenie poplatkov za železničné cesty

Autor: Lenka Zdražilová
Zdroj foto: ZSCARGO.sk

Aktuálnou témou, ktorá rezonuje v spoločnosti, najmä v sektore dopravy, je otázka zvýšenia poplatkov za používanie železničných dopravných ciest. Odborári kritizujú návrh ministerstva dopravy a žiadajú zmenu.

Ministerstvo dopravy predložilo dokument „Nastavenie udržateľnej stratégie poplatkov za železničnú dopravnú cestu”, ktorý navrhuje výrazné zvýšenie poplatkov za používanie železničnej dopravy. Dopravné podniky na Slovensku by mali ročne doplatiť 7,5 milióna eur, inými slovami, podpora by sa znížila o 7,5 milióna eur.

Odborári sa búria a s návrhom nesúhlasia. AROS napísal otvorený list Ministerstvu dopravy SR, v ktorom navrhovanú úpravu striktne odmieta. „Odmietame materiál ako celok, preto sa nebudeme vyjadrovať formou čiastkových pripomienok k jednotlivým častiam. Svoje odmietnutie opierame o nasledujúce argumenty. Na pripomienkovanie materiálu sme dostali len 7 dní. V texte materiálu sa uvádza, že bol prerokovaný s AROS a ďalšími zástupcami spoločností sektora, čo nie je pravda. “To, že sa materiál vôbec pripravuje, a ministerstvo nebolo schopné predložiť ho na spoločnom rokovaní  za „Okrúhlym stolom“ dňa 20. 6. 2023, navyše v situácii, keď bola téma spoplatnenia infraštruktúry spomenutá za „Okrúhlym stolom zástupcami AROS a zostala zo strany ministerstva bez odpovede len 3 dni pred zaslaním materiálu!“, uvádzajú zástupcovia Združenia železničných dopravcov Slovenska v otvorenom liste a dodávajú, že riešenie, ktorého konečným dôsledkom je zvýšenie ceny dopravnej cesty od 1. 1. 2024, je neprijateľné a považujú ho za brutálne.

Najmä zvýšenie ceny dopravnej cesty považujú za veľkú nespravodlivosť zo strany ministerstva voči dopravcom, ktorí sa snažia upozorniť na bezútešný stav železníc. „Ešte minulý rok sa uvažovalo o podpore nákladných dopravcov formou zliav zo strany ŽSR vo výške 30 miliónov eur ročne a v tomto materiáli sa navrhuje len 15 miliónov eur!“, sťažujú sa zástupcovia a pripomínajú už aj tak katastrofálny stav infraštruktúry, ktorý je v radoch miliónov eur. Podľa nich sa dnes zrýchli zdražovanie dopravnej cesty a prebiehajúci odklon železničnej dopravy zo Slovenska.

„Prijatie takejto stratégie by jednoznačne znamenalo krok späť, znevýhodnilo by to všetkých nákladných železničných dopravcov na Slovensku, znamenalo by to presun ďalších objemov prepravovaného tovaru na cestnú dopravu, odklon mnohých tranzitných prepráv z našich železníc cez susedné krajiny a všetky súvisiace aspekty, najmä v oblasti ekológie a udržateľného rozvoja,“ argumentujú a dodávajú, že zámer materiálu je v úplnom rozpore so záväzkami Ministerstva dopravy SR k vlastnej dopravnej politike a so záväzkami Slovenskej republiky voči partnerom v Európskej únii a občanom, ktorými sme sa prijatím Bielej knihy o doprave zaviazali prijať opatrenia na presun 30 % prepravy z ciest na železnice. Podľa nich je navrhované opatrenie len ďalším krokom k úplnej dezintegrácii železníc na Slovensku.

„Zníži konkurencieschopnosť, pretože zvýši približne porovnateľnú cenu železníc s okolitými krajinami, a to je jediný spôsob, ako sa môžeme porovnávať, keď vieme, aká je nízka kvalita našich tratí. Už teraz je trend, že niektorí železniční dopravcovia obchádzajú Slovensko kvôli ‚tristnému‘ stavu železničnej infraštruktúry, a toto je len ďalší dôvod na obchádzanie Slovenska,“ kritizoval návrh pre redakciu VH aj zástupca OAVD František Demko.

Svoj protiargument zdôraznil aj Dušan Kaša, predseda FS SR, ktorý povedal, že o pripravovanom dokumente nič nevedia. „Je pre nás prekvapujúce, že sme neboli informovaní priamo v internom pripomienkovom konaní. Žiadame, aby bola v najbližšom čase zvolaná sekčná tripartita.  Podáme žiadosť generálnemu riaditeľovi Šulkovi a uvidíme, ako to dopadne. Pre nás je to prekvapujúce. Suma 7,5 milióna eur na podporu zanedbanej údržby železničnej dopravy je kvapkou v mori, ale dotkne sa najmä dopravcov a nijako nepomôže,“ povedal už skôr v rozhovore pre VH.

Návrh kritizoval redakcii VH aj Jozef Chovanec z OAVD. „Dopravcovia pripravujú list ministrovi dopravy, aby to zastavil. Pretože za okrúhlym stolom bolo povedané, že mýto sa zvyšovať nebude. A kompenzácia 22,5 milióna mala zostať,“ načrtol ďalšie kroky Chovanec.

Na návrhu nenechal niť suchú ani Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS, ktorý pre VH uviedol : „Tento návrh ministerstva je katastrofou a z nášho pohľadu absolutním nepochopením situácie zlého stavu železničnej infraštruktúry na Slovensku. Výrazne by sa zvýšili náklady na prepravu tovaru po železnici, železničná doprava by sa pre zákazníka predražila a preprava tovaru by sa presunula inam.“