Hlas-SD vyzýva novú vládu, aby nezatvárala oči pred problémami samospráv

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Branislav Becík

Branislav Becík, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a člen predsedníctva strany HLAS – sociálna demokracia, vyzýva vládu, ktorá vzíde zo septembrových parlamentných volieb, aby nezatvárala oči pred problémami samospráv a neodsúvala ich na posledné priečky svojich záujmov, ako to robila predchádzajúca vláda pod vedením Igora Matoviča, alebo následne vláda Eduarda Hegera.

„Predchádzajúce vlády pod vedením týchto pánov, doslova zlikvidovali a priviedli na pokraj bankrotu finančný rozpočet samospráv. Počas najväčších kríz, či už počas kovidu alebo následnej energetickej krízy, ponechali krízové riadenie na pleciach primátoriek, primátorov, starostiek alebo starostov bez potrebnej finančnej pomoci,“ povedal Branislav Becík.

Samosprávam boli Eduardom Hegerom prisľúbené peniaze na pokrytie mimoriadnych výdavkov za zvýšené ceny energií v sume 200 miliónov eur. Dočasná vláda túto pomoc zastavila a samosprávy ostanú bez finančných kompenzácií. „Dočasný premiér Ódor, uviedol, že mestá a obce nedostanú ani tých málo finančných prostriedkov, ktoré im boli sľúbené. Z toho dôvodu najmä menšie obce nemajú prostriedky už ani na zaplatenie energií a starostovia si sami znižujú svoje finančné ohodnotenie, len aby bol zabezpečený chod obce,“ vyjadril sa nitriansky župan.

Becík ďalej uvádza, že NSK pod jeho vedením nemôže nechať mestá a obce napospas svojmu osudu a nemohol sedieť so založenými rukami.

Z postu predsedu NSK inicioval Becík vznik Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), vďaka ktorému NSK finančne pomôže 354 mestám a obciam v Nitrianskom kraji sumou 5000,-€ pre každú samosprávu. NSK zo svojho rozpočtu vyčlenil sumu 1 770 000,-€ na toto VZN.

Mestá a obce môžu využiť túto dotáciu na rekonštrukciua modernizáciu objektov spoločenského významu (napr. budovy obecného úradu, kultúrneho domu, materskej školy, základnej školy, hasičskej zbrojnice), riešenie preventívnych opatrení pred povodňami alebo podporu sociálnych služieb vo forme poskytovania opatrovateľských služieb, ďalej tiež na pomoc pre osamelo žijúcich seniorov a občanov v núdzi, podporu inkluzívnych tímov v materskej a v základnej škole. Podporené môže byť aj organizovanie športových a kultúrnych podujatí.

Na záver Becík poznamenal: „Verím, že toto moje opatrenie bude slúžiť ako vzorový príklad pre ďalšiu vládu, aby vedela, čo obce a mestá potrebujú a aby konečne pochopila, že Slovensko nie je len budova pri bratislavskom hrade.“