Vzdělávací systém v ČR: Od mateřské školky až po vysokou školu

Autor: Lenka Zdražilová
ZDROJ FOTO: Pixabay.com (free for commercial use)

Vzdělávací systém v České republice má dlouhou historii, která sahá až do období Rakousko-Uherska. Současný vzdělávací systém je postaven na několika úrovních, které se liší podle typu vzdělávání a věkové kategorie studentů.

Mateřské školy jsou určeny pro děti ve věku 3-6 let, které se zde připravují na vstup do základní školy a učí malé děti základní znalosti. Přičemž čím dál tím více dětí žádá o odklad nástupu na základní školu a ve školce zůstávají až do 7 let, publikoval server ČTK. Podle statistických dat má v ČR odklad každé páté dítě. Základní vzdělání je povinné pro všechny děti od 6 do 15 let a trvá 9 let. Jakékoliv navazující vzdělání je čistě dobrovolné.

Po základní škole mohou studenti pokračovat na střední školy, kde lze získat různé typy vzdělání. Mezi střední školy v Česku patří všeobecná gymnázia, specializované střední školy, odborná učiliště a konzervatoře, informuje server PODUNAJSKÝ KOMPAS. Středoškolské vzdělání je ukončeno výučním listem nebo maturitní zkouškou, která je potřebná pro vstup na vysokou školu. Gymnázia bývají především vnímána jako rozšířená všeobecná příprava na vysokoškolské vzdělání a v ČR se nachází v osmi, šesti a čtyřleté variantě. Střední školy již nabízí zaměřené vzdělání jedním směrem, s nímž se dá začít pracovat v dané oblasti nebo se hlásit na tematicky stejnou vysokou školu. Odborná učiliště jsou ukončena výučním listem a připravují studenty na praxi v daném oboru. Jedná se především o praktické obory, v nichž není potřebné další vzdělávání, jako jsou například pekař, kadeřnice, lakýrník, automechanik atd. Konzervatoře poskytují vzdělání v uměleckých oborech.

Vysoké školy v ČR nabízejí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. . Kromě univerzit, jež jsou v ČR všechny státní a vyznačují se velkým počtem studijních oborů, například Univerzita Karlova v Praze, existují také vysoké školy, které se specializují pouze na jenu vědu. Příkladem jsou školy zaměřené na ekonomické či technické obory jako Vysoká škola ekonomické v Praze. V posledních letech však republika bojuje s nedostatkem kvalitního technického vzdělání a nedostatkem zájmu o něj, upozorňuje Český statistický úřad. Zájem o technické obory od roku 2010 klesl o více než 40 %. Dalším problémem je velmi malá míra úspěšnosti studentů při dokončování vzdělání, což vede ke snižování počtu absolventů vysokých škol, ačkoli počet studentů stále roste.

V ČR jsou poskytovány všechny úrovně vzdělávání ve státní i soukromé variantě. Státní školy jsou plně financovány státem a jsou obecně preferovanou variantou. Nicméně v poslední době se roste zájem o soukromé školy (zejména střední školy a gymnázia), kde se platí školné, kvůli vyššímu počtu zájemců než počtu škol. To se projevuje zvýšením kapacity a počtu tříd, zejména na soukromých středních školách, uvádí server Lidovky.cz. V roce 2008 se v ČR narodilo nejvíce dětí od rozpadu Československa a v letošním roce se tato generace hlásila na střední školy. Kapacity v průměru v Česku na školách jsou, nicméně problém spočívá v krajském a obecním rozložení. Někde místa přebývají, jinde jich je výrazný nedostatek.

Vzdělávací systém v České republice je ve srovnání s jinými zeměmi poměrně kvalitní a nabízí celou řadu programů a možností pro studenty různých věkových kategorií a zájmů. Nicméně, jako každý systém, má i své nedostatky a výzvy, kterým je třeba čelit. V současné době se nejvíce řeší nedostatek financí. Vláda hledá možnosti, jak ušetřit a mezi současnými návrhy je například zrušení deváté třídy nebo navýšení počtu odučených hodin učitelů týdně, sdílí server ČT24. Zvažuje se také změna celého státního systému. Zástupci ODS navrhli zrušit devátou třídu a nahradit ji dvěma povinnými roky na střední škole. Dále se uvažuje o navýšení počtu hodin, které učitelé tráví přímou pedagogickou činností. V současné době je to 22 hodin týdně.