Výplaty dôchodkov s doplatkom valorizácie a úspešné oddĺženie v rámci Generálneho pardonu 2023: Sociálna poisťovňa uvádza nové opatrenia v augustovom výplatnom termíne.

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Sme rodina

Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety poistencom a subjektom so záujmom o generálny pardon 2023. Prinášame nasledovný prehľad odpovedí na najčastejšie otázky a pre klientov tiež zjednodušili cestu pri hľadaní informácií o generálnom pardone prostredníctvom webovej adresy www.generalnypardon.sk. V augustovom výplatnom termíne sa po prvý raz vyplatia všetky dôchodkové dávky spolu s doplatkom valorizácie za jún 2023. Sociálna poisťovňa zavádza legislatívne zmeny, ktoré zahŕňajú zvýšenie dôchodkov, oddlžovanie dlžníkov a prepočítavanie exekučných zrážok. Generálne oddĺženie približne 65 percent dlžníkov, ktorí spĺňajú podmienky, považuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne za úspešné opatrenie. Odpustenie dlžného penále prebieha na základe splnenia základných podmienok generálneho pardonu – úhrn dlžného poistného do 31. augusta 2023.

 

V augustovom výplatnom termíne vyplatí Sociálna poisťovňa po prvý raz všetky dôchodkové dávky spolu s doplatkom valorizácie za jún 2023. Tento krok je súčasťou série legislatívnych zmien, ktoré Sociálna poisťovňa implementuje počas letných mesiacov. Počas tejto doby prepočítala a zvýšila 1,75 milióna dôchodkových dávok, rovnako zvyšuje minimálne dôchodky a prepočítava exekučné zrážky. Okrem toho, Sociálna poisťovňa pokračuje aj v oddlžovaní dlžníkov, ktorí spĺňajú podmienky generálneho pardonu.

V rámci generálneho pardonu Sociálna poisťovňa odpustila penále približne 65 percentu predpokladaných kandidátov. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, Michal Ilko, na tlačovej konferencii v utorok informoval o úspešnom priebehu procesu tejto legislatívnej zmeny, ktorá pomáha dlžníkom po splatení istiny zbaviť sa dlžného penále. Sociálna poisťovňa nastavila procesy tak, aby klientov informovala o možnosti generálneho pardonu adresne, pravidelne, masovo a opakovane, čo prispelo k úspešnej implementácii tohto programu.

Podmienkou pre generálny pardon je zaplatiť celé dlžné poistné do 31. augusta 2023, ktoré bolo dlžené spred 1. júla 2022. Po splnení tejto podmienky Sociálna poisťovňa odpustí dlžníkom penále, čím im umožní zbaviť sa finančných bremien a začať s „čistým stolom“.

Vďaka týmto legislatívnym zmenám mnohí dôchodcovia budú mať väčší príjem v augustovom výplatnom termíne, keďže dostanú aj doplatok valorizácie za jún 2023. Celková snaha Sociálnej poisťovne vylepšiť podmienky pre poistencov a dôchodcov je krokom k zlepšeniu sociálnej stability a podpory tých, ktorí to najviac potrebujú.

 

  1. Koho sa generálny pardon týka a čo potrebujem pre oddlženie urobiť?

Základnými podmienkami generálneho pardonu je zaplatiť celé dlžné poistné (istinu) spred 1. júla 2022 a stihnúť to v období trvania generálneho pardonu – od 1. februára do 31. augusta 2023. Pokiaľ ste zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO, je tiež potrebné doručiť v uvedenom termíne chýbajúce mesačné výkazy poistného a príspevkov (prostredníctvom portálu eSlužieb alebo fyzickým doručením príslušného tlačiva).

  1. Koľko mám času na vysporiadanie záväzkov?

Ak ste dlžník a chcete využiť podmienky generálneho pardonu, máte až sedem mesiacov (od 1. februára do 31. augusta 2023) na to, aby ste si vyrovnali záväzky voči Sociálnej poisťovni. Generálny pardon v roku 2023 poskytuje dlžníkom doteraz najdlhšie časové obdobie pre zaplatenie dlžnej sumy (istiny) alebo pre odovzdanie výkazov poistného či ďalších dokladov, aby im Sociálna poisťovňa mohla odpustiť penále. Pre porovnanie, pri generálnom pardone 2008 mali dlžníci na to iba jeden mesiac, pri generálnom pardone 2010 štyri mesiace.

  1. Upozorní ma na dlh Sociálna poisťovňa? Je potrebné o generálny pardon požiadať?

O generálny pardon sa nežiada. Za predpokladu, ak Sociálnej poisťovni poskytnete, resp. aktualizujete vaše kontakty (telefón, email), od konca februára 2023 až do konca augusta 2023 bude Sociálna poisťovňa dlžníkov ústretovo a adresne (na mesačnej báze) informovať o možnosti generálneho pardonu. Z informačnej kampane sa dozvedia, že majú nedoplatok poistného alebo chýbajúci mesačný výkaz poistného. Upozornenie im zašle v podobe SMS správ, mailov (ak na nich tieto kontaktné údaje Sociálna poisťovňa eviduje) alebo do e-schránky (ak ju majú aktivovanú).

  1. Ako si mám aktualizovať kontaktné údaje pre získanie informácií?

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si svoje kontaktné údaje môžu v Sociálnej poisťovni aktualizovať prostredníctvom eSlužieb, konkrétne služby Saldokonto SZČO, v ktorej je možné si tieto údaje pohodlne online, bez osobnej návštevy pobočky zaevidovať, skontrolovať alebo zmeniť. Zamestnávateľ si kontaktné údaje môže preveriť a doplniť pri odosielaní dokumentu RLFO, RLZ a MVP/VP rovnako prostredníctvom eSlužieb.