VšZP rozširuje zazmluvňovanie Nemocnice Bory a zabezpečuje plnú dostupnosť starostlivosti pre poistencov

Autor: Lucia Peštová
Zdorj foto: FB Nemocnica Bory

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pokračuje v procese zazmluvňovania bratislavskej Nemocnice Bory, čím zabezpečí plnú dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo všetkých ambulanciách pre svojich poistencov od augusta. Okrem ambulancií budú poistenci mať plnohodnotný prístup aj k stacionárom a operačným výkonom poskytovaným v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Zároveň prebiehajú rokovania o rozšírení zazmluvnenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá by mala byť k dispozícii pre poistencov od septembra. Cieľom VšZP je zabezpečiť bezpečnú a kvalitnú starostlivosť pre svojich poistencov, čo je pre poisťovňu prvoradým záujmom. Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union už v marci zazmluvnili plný rozsah zdravotnej starostlivosti vrátane ústavnej.

 

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pokračuje v dôležitom procese zazmluvňovania bratislavskej Nemocnice Bory, čo prinesie dôležité zlepšenie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre poistencov. Od augusta budú mať poistenci VšZP plný a neobmedzený prístup k zdravotným službám poskytovaným vo všetkých ambulanciách nemocnice.

Súčasnými rokovaniami sa tiež zabezpečuje rozšírenie zazmluvnenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, čo umožní poistencom VšZP získanie potrebnej starostlivosti aj v tomto dôležitom segmente zdravotníctva. Plne dostupné budú nielen ambulancie, ale aj stacionáre a operačné výkony, ktoré sú súčasťou jednodňovej zdravotnej starostlivosti. To prinesie poistencom VšZP väčšiu flexibilitu a pohodlie pri získavaní potrebných lekárskych služieb.

Okrem toho sa obe strany dohodli na sprístupnení vyhradených termínov pre poistencov VšZP aj prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP. To zvýši prístupnosť a rýchlosť získavania potrebných zdravotných služieb, čo prispieva k lepšiemu zážitku poistencov a ich spokojnosti s poskytovanou starostlivosťou.

Cieľom VšZP je sprístupniť ústavnú zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov od septembra, aby mali kompletný a bezpečný prístup k zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej oblastiach. „Plnohodnotná a bezpečná zdravotná starostlivosť pre poistencov je pre VšZP prvoradým záujmom,“ zdôraznila manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová.

Už v marci tento rok súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union uzavreli dohodu o plnom rozsahu zdravotnej starostlivosti vrátane ústavných služieb. Teraz VšZP pokračuje v tomto úsilí a zlepšuje prístup k zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov, aby mohli mať vždy zabezpečenú kvalitnú a odbornú pomoc v oblasti zdravotnej starostlivosti.