Volebná neistota: Štvrtina Slovákov ešte stále váha, koho budú voliť

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Predčasné voľby 2023

Slovensko, ako sa blížia všeobecné voľby, čelí zaujímavej situácii, keď štvrtina jeho občanov stále váha a nevie, komu dá svoj hlas. Na druhej strane viac ako 70% voličov už dávno pred voľbami rozhodlo, ktorú politickú stranu či kandidáta budú podporovať. Zároveň sa ukazuje, že polovica týchto rozhodnutých voličov má obavy ohľadom budúcnosti a verí, že nasledujúca vláda bude horšia než tá súčasná.

 

Štvrtina Slovákov ešte nevie, komu dá svoj hlas

16 dní pred  voľbami na Slovensku ostáva približne štvrtina voličov v neistote, pokiaľ ide o výber svojho preferovaného kandidáta či strany. Tento fenomén môže byť dôsledkom rôznych faktorov, vrátane nedávnych udalostí, kampaní politických strán, alebo zmien v politickom prostredí. Niektorí voliči si stále zvažujú, ktorá strana alebo kandidát najlepšie zastupuje ich názory a záujmy.

Väčšina voličov sa už rozhodla

Na druhej strane, väčšina voličov už dávno pred voľbami jasne stanovila, komu dá svoj hlas. Táto predčasná rozhodnutosť môže byť spojená s dlhodobými politickými preferenciami alebo dôverou voči konkrétnym kandidátom.

Pesimizmus ohľadom budúcej vlády

Ďalším zaujímavým aspektom je, že polovica tých, ktorí sa už rozhodli, má obavy ohľadom budúcej vlády. Myslia si, že nasledujúca vláda bude horšia než tá súčasná. Tento pesimizmus môže byť spojený s očakávaniami voličov ohľadom politického vývoja a schopnosti politických strán riešiť dôležité otázky pre krajinu.

Záver

16 dní pred všeobecnými voľbami zostáva časť slovenských voličov v neistote ohľadom svojho výberu, pričom väčšina má svoje politické preferencie už dlhšiu dobu. Taktiež sa ukazuje, že mnohí majú obavy z budúcej vlády, čo môže mať výrazný vplyv na výsledky volieb a politickú krajinu v Slovenskej republike.