V Česku se uskutečnily demonstrace za zvýšení platů akademiků

Autor: Lenka Zdražilová
ZDROJ FOTO: vlastní redakce (pouze pro naše využití)

Demonstrace po celé České republice se zasadily o zviditelnění problému podhodnocení vyučujících humanitních oborů na vysokých školách. Situace je tak špatná, že mnoho z nich odchází učit na střední či základní školy. Kromě pedagogů se zúčastnilo velké množství studentů a dalších příznivců. V Praze se shromáždění sešlo na Palachově náměstí a došlo přes centrum města až na Pražský hrad.

Včera odpoledne se uskutečnily demonstrace za zvýšení platů vyučujících humanitních oborů vysokých škol. Datum se vybral symbolicky právě na den učitelů. V Praze, Olomouci a na dalších místech po celé České republice se sešli jak akademici, tak studenti s cílem poukázat na nerovnost v příjmech akademické obce. Kromě toho, že jsou vysokoškolští pedagogové podhodnoceni oproti jak učitelům ze středních, tak základních škol, zároveň je vidět i nepoměr mezi obory. Humanitní vědy mají dalece nejnižší prostředky na proplácení platů kantorům. Jedny z největších kapacit ve svých oborech vyučují za nepřijatelně nízké mzdy.

Před počátkem průvodu se na fakultách po celé Republice konaly různé akce. Shromáždění v Praze se poté sešlo na Palachově náměstí u Filozofické fakulty UK a došlo centrem města až na Pražský hrad. Cestou se stavělo na na Hradčanském náměstí u sochy T. G. Masaryka, kde se poukázalo na fakt, že on byl původně také humanitní profesor (filozof) a nikdo by o něm neřekl, že je „humanitní parazit“. Mnoho ze studentů sem přišlo podpořit své kantory a pomoci zlepšit prestiž školy tím, že by své akademiky řádně zaplatila. Odznáčky od spolku studentů historie FF UK Ffabula s nápisy „Za to by ani robot nerobotoval“ nebo „Za ty prachy by ani Hus nekázal“, byly během akce všudypřítomným motivem. Na začátku průvodu se kutálela imitace velkého kamene jako Odkaz na Sysifův balvan.

V reportáži televizních novin stanice Nova se vyjádřil Pavel Sládek vedoucí katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a poukázal na to, že okolnosti jsou opravdu kritické. „Podfinancování humanitních věd už se vlastně dostalo na úroveň, kdy spousta kolegů, kteří nemají grantové projekty, mají mzdy, ze kterých nejsou schopni pokrýt běžné životní náklady,“ komentoval situaci. A opravdu většina pedagogů si pro zajištění obstojného platu musí přivydělávat vědeckými granty.

„Naším cílem je poukázat na tuto situaci, ale zároveň to dělat nejenom jako stížnost a jako protest, ale i vlastně s určitou hrdostí a radostí, protože my tu svojí práci děláme rádi,“ vyjádřila se pro televizi Nova organizátorka akce a místopředsedkyně Akademického senátu FF UK Petra Johana Poncarová. Podle jejích slov dochází k masivnímu odcházení vysokoškolských profesorů na základní a střední školy, a to hlavně z důvodu výše platů. Včerejší demonstrace tak nemá být vyvrcholením, ale počátkem iniciativy a snahou o započetí řešení problému.

Velkou aktivitu vyvíjí však i studenti, kteří jsou rozhodnuti své vyučující podpořit. Příkladem je studentská iniciativa máme smysl, která sbírá dopisy od studentů nejen UK za účelem zviditelnění humanitních oborů. Kromě toho se také zasadili se o propagaci celé akce právě mezi studující. Jich samotných se totiž tento stav také dotýká například loňským odebráním stipendií doktorandům.