Tipy, jak (ne)komunikovat s člověkem s postižením

Autor: Lenka Zdražilová
Zdroj foto: Pixabay.co (free for commercial use)

Jak komunikovat s člověkem s jakýmkoliv postižením?

Komunikace s lidmi s různorodým postižením může být specifická. Máme pro vás několik doporučení, která je dobrá znát. Za prvé je nutné si uvědomit, že člověk s jakýmkoliv postižením je individuální. Je důležité se mu snažit porozumět a také respektovat jeho potřeby a omezení.

Mluvte přímo s dotyčným. Ne s jeho doprovodem

Člověku s postižením zpravidla není příjemné, když místo k němu budete hovořit k jeho doprovodu (např. osobní asistent, tlumočník znakového jazyka apod.). Při rozhovoru se vždy dívejte přímo na člověka s postižením. Přímá komunikace je důležitá pro vybudování vzájemné důvěry a respektu.

Berte ho jako rovnocenného partnera

K člověku s postižením mluvte tak, aby to bylo přiměřené jejich věku. Nikdy nepoužívejte zdrobněliny a vykejte mu. Ani nedokončujte věty, i když je tempo jeho řeči pomalejší. Dejte jim čas, aby vyjádřili své myšlenky a odpověděli na vaše otázky. Přizpůsobte se komunikačním potřebám osoby s postižením.

Mluvte jednoduše

Používejte srozumitelná slova a vyhněte se příliš technickým výrazům. Přiměřeně upravte svoji řeč nebo svůj text tak, aby byla komunikace srozumitelná.

Neprojevujte lítost bezdůvodně

Vždy zvažte, jestli daná situace vyžaduje, abyste lidem s postižením projevovali lítost. Nemusí to být vždy vnímáno pozitivně. Samozřejmě je vhodné se během rozhovoru chovat přiměřeně empaticky a projevovat pochopení.

Nabídněte svou pomoc, ale nevnucujte ji

Hodně lidí má tendence člověku s postižením během setkání v dobrém úmyslu pomáhat. To ale může být vnímáno jako obtěžující. Osobě s postižením je potřeba dát možnost zvládat její vlastní záležitosti. Vždy se proto nejdřív zeptejte, jestli je vaše pomoc potřeba. Pokud nevíte, jak mu přesně pomoci, klidně se na to zeptejte.

Jak přizpůsobit prostředí?

Udržujte prostředí pro komunikaci přátelské a přístupné pro lidi s různými postiženími. Snažte se zabezpečit, aby místnost byla bezbariérová, dále zajistěte dostatek osvětlení pro osoby se zrakovým postižením…

Vnímejte nonverbální signály

Mnoho osob s postižením komunikuje také pomocí nonverbálních signálů (gesty, výrazy obličeje, změnou v hlasovém tónu). Buďte k těmto signálům pozorní a respektujte je při komunikaci.

Hlavní je se nebát komunikovat

Nebojte se, že se člověka s postižením dotknete nebo mu řeknete něco nevhodného. Nejdůležitější je nezapomínat na to, že s otevřeností a vstřícným přístupem se vždy najde správná cesta.

Zdroj: Zpráva Pacientský hub