TENTO program má za cieľ: Podporiť a motivovať zamestnávateľov k zvyšovaniu úrovne

Autor: Jana Kováčová
TENTO program má za cieľ: Podporiť a motivovať zamestnávateľov k zvyšovaniu úrovne
ZDROJ FOTO: facebook.com/mpsvrsr
,,PROGRAM BEZPEČNÝ PODNIK PRINÁŠA ZAMESTNÁVATEĽOM NIEKOĽKO VÝHOD,“ uviedlo na svojej socialnej sieti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je nevyhnutná pre pre prevenciu pracovných úrazov, ochorení z povolania ako aj pre zlepšenie celkovej kvality pracovného prostredia
Zvyšovanie úrovne BOZP má tiež hospodársky význam, prináša optimalizáciu pracovného procesu a pozitívny ekonomický efekt. Podporiť a motivovať zamestnávateľov k zvyšovaniu úrovne BOZP má za cieľ program “Bezpečný podnik”.
Účasť v programe Bezpečný podnik zamestnávateľom prináša viaceré výhody:
získanie certifikátu Bezpečného podniku a možnosť používať logo programu, čím môže získať konkurenčnú výhodu
zlepšenie úrovne BOZP a pracovných podmienok, ktoré vedú k optimalizácii pracovného procesu, systematickosti, zavedeniu poriadku a disciplíny na pracovisku, zvýšeniu motivácie zamestnancov, zlepšeniu pracovnej pohody zamestnancov atď.
preukázateľné zníženie úrazovosti, ktoré má vplyv na náklady zamestnávateľa na pracovnú neschopnosť a zníženie nákladov na úhradu škody zamestnancom
Pokiaľ ste zamestnávateľom a máte záujem zúčastniť sa na programe, môžete tak urobiť do 1. mája.
Žiadosti o registráciu nájdete tu:  https://www.ip.gov.sk/program-bezpecny-podnik/