Tendenčné uprednostňovanie fínskej ponuky a netransparentnosť. Námietky, ktoré sa musia vyriešiť. Hovorca SMER-SD sa oprel do kritizovaného Naďovho tendru

Skrátené pripomienkové konanie v rámci projektu nákupu kolesových bojových vozidiel BOV 8×8 neurobí Ministerstvu obrany Slovenskej republiky radosť. Minister obrany Naď už oznámil, že podľa výsledku tzv. Štúdie uskutočniteľnosti uspelo fínske vozidlo Patria AMV. Pripomienkové miesta vyjadrili voči tejto štúdii množstvo významných námietok.   Ku netransparentnosti  a tendenčnému uprednostňovaniu fínskej ponuky pred tou českou sa pre redakciu Vysokej hry vyjadril hovorca strany SMER-SD, Ján Mažgút

Ako vnímate záver tzv. Štúdie uskutočniteľnosti?

“Samotná štúdia uskutočniteľnosti zo strany ministerstva hospodárstva poukazuje na dva hlavné faktory. Tým prvým je, že v rámci spoločnosti, ktorú štúdia uskutočniteľnosti označila ako preferovanejšiu, teda tú ponuku označila ako viac preferovanú, tak nejde o ponuku, ktorá by bola najlacnejšia a je to ponuka, ktorá nezahŕňa zainteresovanie slovenského obranného priemyslu. Pri zákazkách takéhoto typu by malo byť v primárnom záujme, keď už nehovoríme a neopierame sa o aktuálnu situáciu post-covidovú, ale mal by takýto predmet zákazky obsahovať, aj zakomponovanie slovenského priemyslu. S tým sa v minulosti počítalo, že v prípade obstarávania takýchto vozidiel tam bude nejaká percentuálna účasť slovenského obranného priemyslu tzn. nejaké časti toho daného vozidla by sa vyrábali priamo na Slovensku respektíve  by tam boli zainteresované slovenské spoločnosti 40-5060% úplná štandardná záležitosť, čiže opakujem ešte raz, nepočíta táto ponuka fínskeho Patria s účasťou slovenského priemyslu. A opakujem, ako som už povedal, nie je to ani najlacnejšia ponuka. Keď sa na to pozrieme z globálneho hľadiska, tak sme aktuálne v prvej fáze, pretože malo by byť celkovo nejakých 5 fáz v rámci obstarávania osem osmičiek, aktuálne sme vo fáze kolesových, ale počíta sa aj s pásovou technikou. Tá kolesová technika, ktorá je aktuálne v prvej fáze je celkovo v hodnote niekde okolo 320 miliónov euro. S tým ale že keď tam prirátame náklady na prevádzku, ktoré môžu byt aj trojnásobne vyššie, tak sme na úrovni jednej miliardy, aktuálne. A v prípade, že hovoríme o piatich fázach, tak suma-sumárum sme na úrovni 6 až 6,2 miliardy eur, pretože tá pásová je cenovo niekde inde. Z toho vyplýva jedna dôležitá záležitosť, že aktuálny ministerstva obrany na rok 2022 je niekde na úrovni 1,3 miliardy. A keď my máme obstarať BOV v piatich fázach niekde na úrovni 6,2 miliardy, tak z toho jasné vyplýva, že MO na dlhšie obdobie navyšuje rozpočet, tým pádom zadlžuje SR a bohužiaľ na úkor občanov Slovenskej republiky, čiže toto je taká vízia, ktorá nás bude stáť nemalé finančné prostriedky. V prípade, že by MO chcelo argumentovať tým, že sme vo svojej podstate povinní ozbrojovať aj vzhľadom na naše členstvo v NATO, tak ku tomuto by som mal hneď jednu poznámku, že nakupujú sa stroje z Fínska a ako všetci vieme, Fínsko nie je členskou krajinou NATO, čiže to je ďalší rozmer, ktorý moc nenahráva do karát v prospech tejto spoločnosti a to je aj výsledok tejto štúdie, ktorá aj napriek všetkým týmto faktorom, akoby tendenčne uprednostňovala práve tú PATRIU, nehovoriac na margo toho ne-členska Fínska v NATO, to len taká drobná poznámka – Fínsko je z geografického hľadiska sused Ruskej federácia, čiže trochu nevhodný argument, keby ho chcel niekto použiť, že sme členmi NATO a ozbrojujeme, zabezpečujeme vojenskú techniku, ale nikto nezaručuje, že Fíni nie sú členmi nato, že by táto technika bola kompatibilná s požiadavkami NATO, čiže v skratke asi toľko.”

Je nevyhnutné, aby sa Ministerstvo obrany vysporiadalo s pripomienkami?

“Ministerstvo obrany sa musí v každom prípade vysporiadať s pripomienkami, tak ako som spomenul, štúdia uskutočniteľnosti vyznieva jednoznačne v prospech fínskej spoločnosti PATRIA, ktorá nie je najlacnejšia a nepočíta s účasťou slovenského zbrojného priemyslu, čiže to sú tie najzásadnejšie či už pripomienky, alebo nejaké výtky, kt. by sa malo MO zaoberať a malo ich brať do úvahy.”

Samotná štúdia uvádza, že ich bolo približne 60, ale nikde nie je možné dohľadať ich mená a potvrdenia, že s výsledkom štúdie skutočne všetci súhlasia. Je to v poriadku?

“Tak to je taká klasika, na ktorú aj keď ťažko z pohľadu občana povedať, že sme si zvykli,  ale bohužiaľ pri tieto vláde sú nastavené niektoré parametre z hľadiska precedensov, že tu už nás nemože asi prekvapiť nič a keď min. Naď, ktorý je zameraný 100% na vojnu na Ukrajine, tak to len potvrdzuje, že jeho primárnym záujmom sú len nejaké finančné záujmy, lebo pokiaľ z toho nemá profitovať SR ako taká z hľadiska účasti pri výrobe, tak tam je potom možné jednoznačne konštatovať, že na tom profituje individuálne jednotlivec.”

ZDROJ: redakcia VH

ZDROJ FOTO: hlavnespravy.sk