Tamara Stohlová PS: Na Slovensku je doprava spomedzi všetkých sektorov druhým najväčším producentom emisií

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Tamara Stohlová
Tamara Stohlová, politička, environmentalistka a poslankyňa za bratislavské Podunajské Biskupice, sa špecializuje na ochranu životného prostredia. V rozhovore pre redakciu Vysoká hra zdôraznila, že jednou z najväčších chýb predchádzajúcej vlády bolo zanedbávanie klímy a životného prostredia ako prioritných tém. Stohlová tiež upriamila pozornosť na dôležitosť transformácie ekonomiky, dekarbonizácie priemyslu a plnohodnotnej ochrany prírody. Podľa nej je nevyhnutné riešiť aj problémy z minulosti, konkrétne environmentálne záťaže, ktoré ohrozujú vodné zdroje, lesy a kvalitu ovzdušia.
Aké sú Vaše programové priority vo voľbách? 
Venujem sa ochrane životného prostredia a politikám pre mladých. V DNA našej strany boli vždy témy akými sú ľudské práva a rovnosť, zelená budúcnosť, či sociálna oblasť. Sme ale naozaj plnoformátovou stranou a máme pripravený výborný program aj pre sektory ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie, justícia, či kultúra. V top 30tke našej kandidátky sa nachádzajú odborné kapacity pre každú oblasť.
Čo by ste rada zmenila v prípade Vášho úspechu vo voľbách? 
Chcela by som, aby sa vďaka našej práci viac mladých ľudí rozhodlo ostať žiť tu na Slovensku. Vidíme, že veľa z nich odchádza za kvalitnejším vysokým školstvom, zdravotníctvom, lepším uplatnením na trhu práce, či kvôli korupcii alebo nedostupnému bývaniu. Chceme, aby v budúcnosti mali nádej, že aj v tejto krajine sa dá prežiť dôstojný plnohodnotný život.
Kde robila predchádzajúca vláda najväčšie chyby v oblasti ochrany životného prostredia? 
Túto otázku vezmem širšie a poviem, že najväčšou chybou bolo hlavne to, že klíma a životné prostredie ako také vôbec nepatrili medzi jej prioritné témy. Cítim, že toto stále v politike aj v spoločnosti vnímame do veľkej miery ako tému na lepšie časy. Musíme si ale uvedomiť, že životné prostredie nie je nejaký abstraktný termín. Je to otázka nášho zdravia, bezpečia, kvality života. Je to otázka toho, či budeme mať čo jesť, piť a dýchať. A zelená transformácia je príležitosťou výrazne zlepšiť životy nás všetkých.
V čom vidíte priority v rámci ochrany životného prostredia? 
Tých je naozaj veľmi veľa, ale vypichnem zopár základných okruhov z nášho programu. Potrebujeme riešiť klimatickú krízu, teda najmä výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a vypracovať a presadiť kvalitný klimatický zákon. Ďalej sa potrebujeme adaptovať na tie zmeny, ktorým sa už nevyhneme – ako príklad môžu slúžiť napríklad extrémne horúčavy v mestách či povodne, ktoré nie sme dostatočne pripravení zvládať. Ďalšími kľúčovými bodmi sú transformácia ekonomiky, dekarbonizácia priemyslu, či plnohodnotná ochranu prírody. Zároveň potrebujeme riešiť aj dedičstvo minulosti v podobe environmentálnych záťaží, ktoré ohrozujú naše vodné bohatstvo, lesy aj kvalitu ovzdušia.
Myslíte si, že by prospešné presúvať viac nákladu z ciest na železnice, aby bola doprava ekologickejšia? 
Súhlasím, že musí nastať posun vo vnímaní dopravných tokov. Je pravdou, že dnes je najjednoduchšie a najrýchlejšie sa v tomto opierať o cestnú dopravu, no vhodnými opatreniami vieme a musíme dosiahnuť to, že sa železnica stane atraktívnejšou a že na nej bude môcť prebiehať väčšina transportu na dlhšie vzdialenosti.
Aké ďalšie opatrenia by boli podľa Vás prospešné a ekologickejšie pre dopravu? 
Na Slovensku je doprava spomedzi všetkých sektorov druhým najväčším producentom emisií. Produkuje približne 18 % všetkých našich emisií, pričom zhruba polovicu z toho osobná automobilová doprava a ďalšiu zhruba polovicu tvorí nákladná a autobusová doprava. Doprava je preto jedným zo sektorov, v rámci ktorého potrebujeme v záujme klímy vykonať mnoho zmien. Patrí medzi ne aj prechod z fosílneho pohonu áut na elektrický, no oveľa dôležitejšie v tomto vnímam prechod od individuálnej automobilovej dopravy a kladenie väčšieho dôrazu na rozvoj verejnej hromadnej dopravy. Na to potrebujeme z verejnej dopravy urobiť skutočnú alternatívu – dostupnú, spoľahlivú a atraktívnu. Z ekonomického hľadiska aj z hľadiska infraštruktúry.