Sulík vyjednal výnimky v Bruseli! „Toto bolo pri vyjednávaní pre mňa kľúčové, že sa podarilo odvrátiť hrozbu poškodenia…“

Autor: Redakce

Európska únia sa dnes na mimoriadnom zasadnutí dohodla na dobrovoľnom znížení závislosti od ruského plynu. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo, aké výnimky budú pre nás platiť.

Na dnešnom rokovaní mimoriadnej Rady ministrov pre energetiku bola ministrami krajín Európskej únie (EÚ) dosiahnutá politická dohoda o návrhu Európskej komisie (EK), ktorá zavádza mechanizmus pre znižovanie spotreby plynu a dosiahnutie úspory na úrovni 15 %.

Slovenskej delegácii na čele s ministrom hospodárstva a podpredsedom vlády Richardom Sulíkom sa podarilo v spolupráci s českým predsedníctvom vyjrokovať niekoľko výnimiek prospešných pre Slovensko.

Rezort hospodárstva zaručuje, že „Úspory sa nedotknú kritického priemyslu, rovnako sa pre Slovensko použije výhodnejšie referenčné obdobie, kedy namiesto priemeru z posledných 5 rokov bude referenčným obdobím len posledný rok a zohľadní sa najmä naplnenosť zásobníkov.“

Ministerstvo taktiež zdôraznilo, že práve v súvislosti so zásobami je Slovensko v značne výhodnom postavení, kedy štátny SPP v spolupráci s ministerstvom hospodárstva už od februára vtláča maximálne množstvá plynu do zásobníkov. „Toto bolo pri vyjednávaní pre mňa kľúčové, že sa podarilo odvrátiť hrozbu poškodenia slovenského priemyslu,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík.

Mechanizmus pre povinné úspory bude podľa rezortu Richarda Sulíka využitý len po vyhlásení stavu pohotovosti piatimi krajinami EÚ a po schválení Radou ministrov. Členské štáty sa po vyhlásení takejto pohotovosti zaväzujú dosiahnuť 85 % spotreby z vopred určeného referenčného obdobia. Nariadenie pritom zohľadňuje aj mieru naplnenia zásobníkov a do povinnosti úspor nezahrňuje kritický priemysel (chemický, hutnícky a pod.).

ZDROJ: MH SR
ZDROJ FOTO: teraz.sk