Sudkyňa Záleská: Nikdy som nikomu nevyniesla informáciu, Tódovej. So spravodlivosťou neobchodujem

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: reprofoto

V posledných týždňoch sa na Slovensku vynorila otázka ohľadom vzťahu medzi sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelou Záleskou a novinárkou Denníka N Monikou Tódovou. Mediálne správy a diskusie sa začali točiť okolo toho, či tento vzťah môže ovplyvniť nestrannosť sudkyne v súdnych rozhodnutiach a či ide o etický problém. Na zasadnutí Súdnej rady, kde sa mala Záleská vyjadriť k tejto problematike, sa jej slová venovali, a preto prinášame súhrn jej vyjadrení.

 

Sudkyňa Záleská uviedla, že sa v záujme transparentnosti rozhodla požiadať o priestor na rokovaní Súdnej rady, aby mohla vysvetliť svoj vzťah s novinárkou Monikou Tódovou. Sama povedala, že nevie, čo presne bolo o jej vzťahu zverejnené v médiách, pretože si nečítala žiadne články a neotvorila žiadne odkazy týkajúce sa tohto témy. Zároveň zdôraznila, že nikdy nevyniesla informáciu, ktorú ako sudkyňa má povinnosť chrániť.

Záleská poukázala na skutočnosť, že jej povinnosťou je oznamovať, ak by mala sudkyni blízka osoba postavenú v pozícií obvinenej alebo svedkyne. Tvrdila, že v priebehu svojej 16-ročnej kariéry sudkyne sa nikdy nespreneverila svojmu povolaniu a chránila jeho čistotu.

Sudkyňa zdôraznila, že jej rozhodnutia v súdnych prípadoch sú založené na dôkazoch a nie na subjektívnych želaniach alebo diktáte. Podčiarkla, že svoju prácu vykonáva nezávisle a je podrobená posudzovaniu Najvyššieho súdu.

Záleská sa však tiež zamerala na širší kontext, v ktorom pôsobí, spomínajúc významné prípady násilia a nedostatkov spravodlivosti na Slovensku, vrátane vraždy novinára Jána Kuciaka. Uviedla, že ona osobne so spravodlivosťou nikdy neobchodovala.

Súdna rada diskutovala aj o záveroch týkajúcich sa možnej vylúčenosti sudkyne Záleskej zo súdneho senátu v prípade vraždy Jána Kuciaka. Záleská tvrdí, že v tom čase neboli dostupné žiadne dôkazy alebo závažné skutočnosti, ktoré by nútili k jej vylúčeniu.

Záleská sa tiež bránila kritike týkajúcej sa nestrannosti a objektivity v súdnych prípadoch. Tvrdila, že nikdy neposkytla novinárke denníka N Tódovej žiadne tajné informácie a nepoužívala formulácie „podľa našich informácií“. Zároveň zdôraznila, že nemá žiadny dôvod sa považovať za neobjektívnu alebo nenestrannú.

Diskusia Súdnej rady s Pamela Záleskou skončila po niekoľkých hodinách. Sudkyňa zdôraznila, že uviedla všetko, čo mohla, a že sa nevyhla otázkam. Napokon Súdna rada neprijala žiadne závery týkajúce sa jej situácie.

V súvislosti s touto problematikou sa vyjadrila aj Monika Tódová, ktorá uviedla, že jej práca sa nezameriava na Pamelu Záleskú a že od nej nikdy nedostala tajné informácie.

Celá situácia okolo vzťahu medzi sudkyňou Záleskou a novinárkou Tódovou poukazuje na dôležitosť transparentnosti a etiky v súdnom procese a na dôležitosť dodržiavania etických noriem zo strany všetkých zainteresovaných strán.