Demokrati: Zabezpečenie zvýšenej ochrany obetiam domáceho násilia a stalkingu

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: bing.com

Nový prieskum spoločnosti AKO pre televíziu JOJ zistil, že až 95 % občanov na Slovensku si myslí, že budúca vláda by mala prioritne zabezpečiť zvýšenú ochranu obetiam domáceho násilia a stalkingu. Tento názor odzrkadľuje hlboký verejný záujem o túto kľúčovú témou.

 

V tejto súvislosti vystupuje volebná líderka strany Demokrati, Andrea Letanovská, ktorá zdôrazňuje, že 100 % jej strany s týmto cieľom súhlasí. Letanovská poukazuje na to, že Demokrati sa aktívne venujú boju proti domácemu násiliu a stalkingu.

Strana Demokrati pripravuje programové opatrenia s cieľom zabezpečiť komplexnú ochranu žien a detí pred násilím. Plánujú predložiť osobitný zákon, ktorý by upravil oblasť prevencie a ochrany žien pred násilím na báze nulovej tolerancie. Tento zákon by sa zameral na formovanie prostredia, v ktorom sa obete nebudú báť ohlasovať násilie. Zároveň by poskytoval ochranu aj deťom postihnutým týmto násilím.

Demokrati plánujú zintenzívniť prácu policajného zboru a prokuratúry v oblasti prevencie domáceho násilia. Cieľom je zlepšiť vyšetrovacie postupy a zabezpečiť, aby polícia a sociálna kuratela úzko spolupracovali pri riešení prípadov. Strana si uvedomuje, že boj proti domácemu násiliu vyžaduje kombináciu osobných, spoločenských, legislatívnych a vzdelávacích opatrení.

Letanovská zdôrazňuje, že boj za obete domáceho násilia je pre Demokratov dlhodobým záväzkom. Ich snaha je nielen reakciou na konkrétnu kauzu, ale sústavným úsilím o zlepšenie situácie a poskytnutie adekvátnej pomoci obetiam. Strana tiež oceňuje úsilie vlády o financovanie zariadení, ktoré poskytujú útočisko a pomoc týraným ženám a ich deťom.

Juraj Šeliga, ďalší zastupiteľ strany Demokrati, zdôrazňuje, že riešenie problému domáceho násilia vyžaduje komplexný prístup. To zahŕňa aj vzdelávanie policajtov, zlepšenie vyšetrovacích postupov a rýchlu a profesionálnu pomoc obetiam. Slovensko podľa neho urobilo isté kroky vpred, ale stále je pred nami dlhá cesta.

Strana Demokrati sa zaväzuje pokračovať v boji za ochranu obetí domáceho násilia aj naďalej. Ich cieľom je vytvoriť bezpečné prostredie, kde obete budú chránené a podporované, a zároveň vyvíjať tlak na politikov, aby sa postavili za správnu vec a podporili ochranu obetí násilia.

V konečnom dôsledku je boj proti domácemu násiliu spoločným záväzkom celej spoločnosti, a strana Demokrati sa snaží aktívne prispieť k zlepšeniu situácie pre obete tejto formy násilia.