Súčasný model financovania cirkví na Slovensku škodí nielen neveriacim, ale aj veriacim

Autor: Redakce

Katolícka cirkev vždy priamo zasahovala do štátnej politiky. Odluka cirkvi od štátu znamená zmluvne ukotviť vzťah štátu a všetkých cirkví. 

Ako uviedol na svojom blogu Miroslav Žiak ,,Súčasný model financovania cirkví na Slovensku škodí nielen neveriacim, ale aj veriacim a prospieva iba biskupom!“

Existujú rôzne predstavy o tom, čo znamená pojem „odluka cirkví od štátu“, v tomto prípade ide konkrétne o finančnú odluku. Za viac ako 30 rokov nebola splnená požiadavka Novembra 1989 na „dôslednú odluku cirkví od štátu“. Keď po roku 1989 cirkvi požadovali navrátenie všetkých majetkov, argumentovali, že je to prvý a podstatný krok k ich odluke od štátu. Aj vďaka týmto majetkom mali dokázať financovať samy svoju činnosť. Cirkevné reštitúcie na Slovensku už prebehli a v roku 2005 boli uzavreté uznesením parlamentu č. 1551. Napriek tomu však štátne financovanie pokračuje dodnes.

V roku 2011 SaS prvýkrát plánovala predložiť v parlamente návrh na zmenu financovania cirkví (daňovú asignáciu), no návrh pre rozpad koalície neprešiel. V roku 2019 sa zákon zmenil, bývalá vláda aj biskupi prezentovali prijatý zákon ako „spravodlivý, transparentný a solidárny“ s tým, že cirkvi vraj budú dostávať peniaze podľa počtu veriacich. Nič z toho nie je pravda, išlo len o ďalšie nehorázne zvýhodňovanie registrovaných cirkví a hlavne najbohatšej Rímskokatolíckej cirkvi (RKC). Štát odvtedy cirkvám už neprispieva dobrovoľne, po novom majú zo zákona právo nárokovať si konkrétnu výšku príspevku i jeho každoročnú valorizáciu, čo znamená neustály automatický nárast príspevku bez ohľadu na skutočný počet veriacich.
Možnosť, že výsledky sčítania obyvateľov ovplyvnia výšku financovania cirkví, je len čisto teoretická, keďže podmienkou je, aby počet veriacich všetkých registrovaných cirkví dokopy v rámci jedného sčítania klesol o viac ako 10 percent, čo je krajne nepravdepodobné. To sa ukázalo pri sčítaní obyvateľov v roku 2021, keď majoritné cirkvi stratili množstvo veriacich.

Neveriaci musia nedobrovoľne prispievať na niečo, čo je z ich pohľadu zbytočné a veriaci okrem svojej vlastnej cirkvi nechcene podporujú aj ostatné „konkurenčné“ náboženské spoločnosti.

Počet členov veľkých cirkví a záujem o cirkevný život dlhodobo klesajú, zatiaľ čo počet ľudí bez vyznania a veriacich bez príslušnosti k cirkvi, resp. neregistrovaných cirkví dlhodobo rastie. Súčasný model financovania tak čoraz menej odráža skutočný pomer členov a nečlenov jednotlivých cirkví.

Všetky neregistrované cirkvi a 4 z 18 registrovaných (Bahájske spoločenstvo, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Kresťanské zbory a Svedkovia Jehovovi) už dnes fungujú bez peňazí zo štátneho rozpočtu, čím sa tieto organizácie stali skutočne nezávislými a samosprávnymi. Samofinancovanie prospieva aj samotným cirkvám, utužuje vedomie komunity a autentickosť spoločenstva.

V skutočnosti súčasný model financovania cirkví na Slovensku škodí nielen neveriacim, ale aj veriacim a prospieva iba biskupom, ktorým dáva moc na úkor veriacich. A tiež prospieva niektorým politikom, ktorí si kupujú podporu biskupov čoraz otvorenejšie (viď. výrazné zvýšenie príspevku pre cirkvi vždy pred parlamentnými voľbami). Podľa najnovšieho prieskumu podporuje 59 percent ľudí na Slovensku odluku cirkví od štátu a 25 percent je proti. SaS je jedna z mála politických strán, ktoré v tejto otázke reprezentujú vôľu väčšiny občanov SR.

Riešenie SaS: V zahraničí existujú rôzne spôsoby financovania cirkví. My presadzujeme model cirkevnej dane, keď sa 1 percento z príjmu ľudí odvedie cirkvi, ku ktorej sa hlásia. Tento model účinne funguje v niektorých spolkových republikách Nemecka. Je dôležité upozorniť, že akákoľvek forma odluky cirkvi od štátu nie je namierená proti veriacim a ani proti samotným cirkvám. Doteraz SaS nemohla odluku presadiť pre nepriaznivé zloženie parlamentu. Teraz je však šanca zmeniť to.

 

 

 

ZDROJ: Blog/miroslav.ziak

ZDROJ FOTO: Facebook