Štátny tajomník Kmeť: Zľavy na železničnú dopravnú cestu v roku 2024 zostanú naplánované vo výške 22,5 miliónov eur

Autor: Alžběta Révaiová
Zdroj foto: Lucia Peštová

Aktuálnou témou dopravného sektoru, predovšetkým železničného, je diskusia okolo ceny poplatkov za železničnú dopravnú cestu, ktoré Ministerstvo dopravy SR chcelo navyšovať a to až v roku 2024. Štátny tajomník Jaroslav Kmeť po zasadnutí tripartity pre redakciu Vysoká hra uviedol, že nasledujúci rok nastane bez zmeny.

 

Pondelková tripartita za účasti zástupcov Ministerstva dopravy , železničiarov a odborárov priniesla niekoľko zmien, týkajúcich sa pôvodného návrhu, ktorý chcel znižovať zľavu dopravcom. Zástupcovia jednania sa dohodli na spoločnej úprave a prepracovaní návrhu na zvýšenie poplatkov za využívanie železničnej dopravnej cesty tak, aby vyhovoval všetkým stranám.

„Zástupcovia rezortu dopravy sa po spoločnom rokovaní odvetvovej tripartity pre oblasť dopravy stotožnili s názorom odborových organizácií, zamestnávateľov a zamestnancov, že zľavu z ceny dopravnej cesty, jeden z mála nástrojov na podporu železničnej nákladnej dopravy na Slovensku je potrebné ponechať v platnosti v súčasnej výške,“ uviedli zástupcovia Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) spoločne s Asociáciou železničných dopravcov Slovenska (AROS) v tlačovej správe, ktorý stretnutie iniciovali. Oni žiadali zachovať súčasnú zľavu z poplatku za dopravnú cestu, ako základný pilier podpory nákladnej železničnej dopravy na Slovensku.

Podľa APZD a AROS je nutná potreba komplexnej reformy systému poplatkov za dopravnú cestu a kým sa tak nestane, je nevyhnutné zachovať zľavu, ktorú dopravcovia aktuálne využívajú. „Oprava a údržba dopravných ciest je kľúčová, ale nesmie ísť na úkor železničných dopravcov. Na ďalšom stretnutí s ministerstvom dopravy budú železničiari a odbory preto diskutovať o možnostiach opráv dopravnej infraštruktúry z Plánu obnovy, Programu Slovensko 2021 – 2027 či prípadne z Environmentálneho fondu,“ pokračovali ďalej v tlačovej správe s tým,  že akýkoľvek návrh na zrušenie zľavy bez adekvátnej náhrady by bol podľa APZD a AROS kontraproduktívny a spôsobí presunutie tovaru späť na cesty.

Andrej Lasz, generálny sekretár APZD upozorňuje na fakt, že „cestná doprava v súčasnosti neplatí adekvátne poplatky za využívanie ciest a za emisie, ktoré produkuje. Zrušenie zľavy by mohlo viesť k presunu odhadom až 5 miliónov ton tovaru na cesty. Znamenalo by to dodatočných 250-tisíc jázd kamiónov, čo by značne zhoršilo stav cestnej infraštruktúry a priechodnosť ciest.

Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROSu zase tvrdí, že „bez zľavy z poplatku stratí nákladná železničná doprava svoju konkurencieschopnosť a udržateľnosť. Spôsobí to zvýšenie cestnej dopravy a emisií, čo je v rozpore s cieľmi Európskej únie v rámci programu „Fit for 55”.

„Ministerstvo návrh nestiahlo, bude prepracovaný. MD SR zriaďuje odbornú pracovnú skupinu za účasti zástupcov ministerstva, odborových organizácií a subjektov podnikajúcich v nákladnej železničnej doprave (AROS), ktorá materiál dopracuje do finálnej podoby do konca augusta 2023,“ uviedol exkluzívne pre VH PatriK Benka výkonný riaditeľ AROSu s tým, že návrh bude platný v roku 2025.

„Suma 22,5 mil. eur, ktorá je aj tento rok poskytovaná ako kompenzácia na zľavy z poplatku za ŽDC pre nákladnú dopravu, je v návrhu štátneho rozpočtu aj v roku 2024,“ dodal s tým, že financie na údržbu železničnej infraštruktúry, ktoré mali byť z tejto sumy vyčlenené, sa budú hľadať z iných zdrojov.

„Tieto materiály predložíme na vládu a necháme na pre budúcu vládu, za rok 2024 sa nebudú robiť žiadne zmeny, len malé kozmetické úpravy. Ak si nová vláda tento materiál osvojí, by mal platiť od roku 2025,“ dodal k tomu štátny tajomník po zasadnutí tripartity. „Čiže ak by sme si aj časovo zarámcovali kedy tá nová podpora môže byť v platnosti, tak až od roku 2025. Za rok 2024 môžeme dať do platnosti nejaké malé kozmetické úpravy pretože to nie je jednoduché potom premietnuť aj z pohľadu správcu infraštruktúry,“ uzavrel.

Do konca týždňa by mala vzniknúť pracovná skupina, kedy do konca augusta, začiatkom septembra by mal byť už ucelený materiál, ku ktorému sa budú vyjadrovať aj ostatný, ministerstvá a skupiny, tento materiál by mal ísť následne na vládu. Na týchto postupových krokoch sa odborári s dopravcami a MD dohodli. Materiál pôjde na vládu a bude čakať pre budúcu vládu.