Štát začal výkup pozemkov v národných parkoch z plánu obnovy a odolnosti za vyše 68 miliónov eur

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: reprofoto

Ministerstvo životného prostredia spustilo novú webovú aplikáciu, ktorá umožňuje vlastníkom predávať svoje pozemky v národných parkoch štátu. Skrz webovú stránku ponukavykupupozemkov.sk majú vlastníci možnosť nezáväzne ponúknuť svoje pozemky v chránených oblastiach. Cena pozemku môže byť určená vlastníkom, avšak konečné rozhodnutie o kúpe, založené na predložených nezáväzných ponukách, bude prijaté komisiou v septembri 2023. Na tento účel bolo vyčlenených takmer 68 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti. Prvý termín prijímania ponúk v rámci tohto kola končí 31. augusta 2023.

 

„Jasné pravidlá a predvídateľnosť sú nevyhnutné pre národné parky. Výkup pozemkov a ich následný manažment štátom predstavuje jeden z kľúčových spôsobov, ako zabezpečiť efektívnejšiu ochranu vzácnych lokalít a predchádzať sporom o chránené územia,“ zdôraznil Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Ministerstvo podotýka, že samotné online ponúkanie pozemkov je dobrovoľné a nezaväzuje vlastníkov k žiadnym záväzkom. Cieľom je zistiť potenciálny záujem o predaj, a zároveň vlastníkom umožniť získať spätnú väzbu na základe ponuky, či štát odkúpi ich pozemky.

„Vďaka plánu obnovy majú národné parky na Slovensku získanú právnu subjektivitu a môžu sa aktívne venovať rozvoju regiónov. Cieľom je vykúpiť takmer 24 tisíc hektárov pozemkov v národných parkoch do konca roku 2025, aby tieto parky tvorili súvislý celok. Predaj pozemkov je dobrovoľný a závisí od rozhodnutia vlastníkov,“ uviedla vicepremiérka Lívia Vašáková.

Aplikácia ponúkavykupupozemkov.sk umožňuje vlastníkom jednoducho a rýchlo ponúknuť svoje pozemky bez komplikovaných formulárov, pričom komunikuje s verejnými informáciami z katastra. Stačí sa prihlásiť na webovej stránke a zadať osobné údaje.

Samotný predaj pozemkov bude dobrovoľný a uskutoční sa až po schválení ponuky a podpise zmluvy s vlastníkom. Vyhodnocovanie ponúk bude prebiehať v septembri a októbri 2023, pričom komisiu budú tvoriť zástupcovia ministerstva životného prostredia a Útvaru hodnoty za peniaze. Cieľom ministerstva je do konca roku 2023 vykúpiť 12 tisíc hektárov pozemkov v chránených územiach.

„Vyhovieť chceme aj vlastníkom, ktorí uvažujú o predaji. Pokračujeme aj vo výkupoch cez predkupné právo štátu. Dôležité je, aby vlastníci dostali férovú a zákonnú ponuku, a aby štát získal pozemky, na ktorých bude príroda prioritou a ochrana prírody nebude obmedzením,“ dodala štátna tajomníčka Katarína Butkovská.

Plán obnovy sa zameriava na zefektívnenie starostlivosti o prírodné bohatstvo v národných parkoch s minimálnym vplyvom na vlastníkov. Národné parky budú prevziať zodpovednosť za ochranu prírodnej dediny.

Fungujúce národné parky sú pre ministerstvo životného prostredia kľúčové pre udržateľný rozvoj regiónov. Príklady úspešných parkov zo Slovenska aj zo zahraničia sú dôkazom ich pozitívneho vplyvu na ekonomický a environmentálny rozvoj.