Šedý zákal: Jedinou možností je operace

Autor: Lenka Zdražilová
Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)

V současné době neexistuje žádná účinná léčba, která by mohla předejít vzniku nebo vyléčit již vzniklý šedý zákal. Jedinou možností je operace šedého zákalu (katarakty) a náhrada zakalené čočky za umělou čočku.

Šedý zákal se totiž projevuje zakalením původně čiré oční čočky, která může způsobovat např. zamlžené či rozostřené vidění, odlišné vnímání barev, zvýšenou citlivost na ostré světlo. Šedý zákal může být jednostranný, ale také může současně postihnout obě oči. Důležité je, aby diagnóza šedého zákalu byla stanovena co nejdříve.

Komplexní vyšetření očí u oftalmologa

V případě projevů naznačujících vznik šedého zákalu, by měl pacient neprodleně navštívit očního lékaře (oftalmologa). Oftalmolog s pacientem projde jeho aktuální zdravotní stav (zdravotní obtíže), osobní anamnézu (zrakové vady, absolvované operace a úrazy očí, přidružená onemocnění, užívané léky atd.), stejně tak je důležitá i anamnéza rodinná, sociální a pracovní.

Následně oftalmolog provede komplexní oční vyšetření pro přesné zjištění a určení diagnózy. Oční vyšetření je komplexní a jeho součástí jsou různé testy očí a jejich okolí, během kterých oftalmolog zjišťuje zdravotní stav očí. Součástí vyšetření je např. měření zrakové ostrosti a refrakčních vad, měření nitroočního tlaku (oční tonometrie), vyšetření zorného pole pomocí tzv. perimetru, vyšetření barvocitu, rohovky, sítnice (očního pozadí) a okolí oka, eventuálně i další testy.

Na závěr vyšetření oftalmolog pacientovi vysvětlí výsledky testů a měření. V případě diagnózy šedého zákalu navrhne oční lékař léčebný postup.

Operace šedého zákalu (katarakty)

Léčba katarakty je pouze chirurgická. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je operace katarakty hrazena na základě indikace očního lékaře (oftalmologa). Primární indikací je porucha zrakových funkcí a subjektivní potíže pacienta v důsledku zákalu čočky, který může způsobit i slepotu.

Operace oka, kdy je pacientovi implantována umělá čočka, probíhá ambulantně. Veškerá vyšetření a operaci je nutné provést ve smluvních zdravotnických zařízeních (tzn. u poskytovatele zdravotních služeb, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta).

Katarakta na identickém oku může být primárně provedena jen jednou. V případě, že je potřeba provést operaci katarakty u stejného oka opakovaně, je u této následné operace nutné předchozí schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Předchozí souhlas revizního lékaře je také vyžadován, pokud je indikovaný pacient mladší 41 let (v daném roce).

Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna