SASKA prináša konkrétne riešenia na zvládnutie nárastu cien energií

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Karol Galek reprofoto

Karol Galek, člen strany SAS, zverejnil na sociálnej sieti ambiciózny plán na zvládnutie predpokladaného nárastu cien energií. Strana odmieta populistické sľuby a namiesto toho sa zameriava na odborné a praktické riešenia, ktoré prinesú skutočné zlepšenie života pre občanov Slovenska.

 

Sedem konkrétnych opatrení SAS pre zastavenie nárastu cien energií:

  1. Implementácia zmluvy so Slovenskými elektrárňami: Strana SAS sa zaväzuje k podpisu implementačnej zmluvy so Slovenskými elektrárňami. Táto dohoda, vychádzajúca z memoranda medzi štátom a SE, by mala zabezpečiť, že domácnosti budú mať jedny z najlacnejších cien elektriny v rámci Európskej únie.
  2. Využitie elektriny od Vodohospodárskej výstavby: SAS plánuje využiť elektrinu vyrobenej v rámci Vodohospodárskej výstavby, čo by mohlo prispieť k diverzifikácii energetických zdrojov a zníženiu závislosti na dovoze energií.
  3. Zavedenie úspor energií: Strana sa zaväzuje k zavedeniu opatrení na úsporu energií tam, kde je to možné. Tým sa môže prispieť k zníženiu spotreby a následne aj k nižším nákladom pre občanov.
  4. Adresnosť pomoci: SAS chce zabezpečiť, aby pomoc bola cielená a dostatočná na základe reálnych potrieb občanov.
  5. Efektívne čerpanie fondov: Strana kladie dôraz na efektívne a jednoduché čerpanie fondov, čo by malo umožniť rýchle a účinné realizovanie potrebných opatrení.
  6. Využitie lacného plynu zo zásobníka v Dolných Bojanoviciach: Plán SAS zahŕňa aj využitie lacného plynu zo zásobníka v Dolných Bojanoviciach, čo by mohlo prispieť k zníženiu nákladov na energie.
  7. Skladovacia povinnosť a regulované ceny za uskladnenie plynu: Strana plánuje zaviesť skladovaciu povinnosť pre dodávateľov plynu a regulované ceny za uskladnenie plynu, čo by mohlo prispieť k stabilizácii cien.

 

SASKA, Karol Galek, predstavuje konkrétne opatrenia na riešenie nárastu cien energií. Strana sa odmieta spoliehať na populistické sľuby a namiesto toho sa zameriava na praktické riešenia, ktoré by mohli prispieť k zabezpečeniu lepšej kvality života pre občanov Slovenska. Plán zahŕňa implementáciu zmluvy so Slovenskými elektrárňami, využitie alternatívnych energetických zdrojov, úspory energií a cielenú pomoc pre občanov. Strana tiež zdôrazňuje dôležitosť efektívneho čerpania fondov a využitia dostupných prírodných zdrojov.