Propaganda okolo darovania stíhačiek MiG-29 neutícha, okolnosti vysvetľuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Autor: Redakce
DAROVANIE MIG-OV UKRAJINE JE V SÚLADE NIELEN S MORÁLKOU, ALE AJ S CHARTOU OSN, uviedlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na svojej socialnej sieti.
Prokremeľská propaganda okolo darovania stíhačiek MiG-29  neutícha. Najnovšie sa jej šíritelia odvolávajú na Dohodu medzi vládou Ruskej federácie a vládou Slovenskej republiky o vojensko-technickej spolupráci z roku 1997, ktorú sme mali údajne porušiť. Pozrime sa na fakty. Podľa tejto medzivládnej dohody sa bez súhlasu druhej strany nesmie prevádzať do tretích krajín vojenská technika získaná v rámci spolupráce. Zároveň sa však v dohode píše aj to, že ňou nie sú dotknuté záväzky plynúce z iných medzinárodných zmlúv. Túto skutočnosť však už propaganda zámerne neuvádza.
– Slovensko je primárne viazané Chartou OSN, ktorú ratifikoval aj ZSSR ako právny predchodca dnešného Ruska. Čo Charta OSN hovorí?
 Čl. 51: „Ak dôjde k ozbrojenému útoku proti členovi OSN, nijaké ustanovenie tejto Charty neprekáža prirodzenému právu na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu, kým Bezpečnostná rada neurobí potrebné opatrenia na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti“.
– Charta OSN dáva Ukrajine, ako napadnutému štátu, plné právo na obranu svojho územia, čo zahŕňa aj dodávky zbraní. BR OSN v prípade ruskej agresie nekoná len preto, lebo je blokovaná Ruskom, ktorému nejde o skutočné mierové riešenie.
 Čl. 103 ďalej hovorí: „ak by došlo k stretu záväzkov členov OSN podľa tejto Charty s ich záväzkami podľa akejkoľvek inej medzinárodnej dohody, majú prednosť záväzky podľa tejto Charty“.
– Charta OSN má teda pre Slovensko prednosť pri uplatňovaní medzinárodného práva, čo napokon uznáva aj dohoda medzi ruskou a slovenskou vládou.
Je teda zrejmé, že darovanie MiG-ov a ďalšieho vybavenia brániacej sa Ukrajine je plne v súlade s Chartou OSN.
Rusko a slovenská dezinformačná scéna sa odvolávajú na medzinárodné právo iba keď sa im to zdanlivo hodí. Ak nie, tak ho úplne ignorujú.
Slovensko však ukrajinské utrpenie ignorovať nemôže. Odovzdanie stíhačiek a ďalšieho materiálu Ukrajine je pre nás nielen právom, ale aj vecou národnej cti a ľudskosti. Preto budeme podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné.

ZDROJ: Facebook.com/mosr.sk

ZDROJ FOTO: Facebook.com/mosr.sk