Príspevok na bývanie dostane viac ľudí

Autor: Redakce
Nárok na príspevok na bývanie by mohol mať širší okruh ľudí.


Vyplýva to z návrhu nového zákona, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil nezaradený poslanec Tomáš Valášek. Ide o rozšírenie štátnej pomoci pre nízkopríjmové vrstvy obyvateľstva. Nárok na príspevok na bývanie by v prípade schválenia zákona mohol mať vlastník alebo nájomca bytu, ak sú jeho náklady na bývanie vyššie ako 30 % z jeho príjmu. Zákon zároveň obmedzuje hornú hranicu príjmu žiadateľa. Vyššie náklady na bývanie by štát preplatil, maximálne však do 20 % príjmu vlastníka nehnuteľnosti alebo 30 % príjmu v prípade nájomníka.

Za vlastníka bytu sa považuje aj osoba s vecným bremenom pri jeho užívaní a tiež podnájomca celého bytu alebo jeho časti, ak nehnuteľnosť užíva so súhlasom vlastníka bytu. Pokiaľ bude návrh schválený o vyplácanie príspevku bude treba žiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) písomne alebo elektronicky, pričom príspevok bude žiadateľ dostávať najneskôr do konca mesiaca. Účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2023.


ZDROJ: info.sk
ZDROJ FOTO: Facebook