Pri kontrolách detských táborov našli nedostatky!

Autor: Redakce

Regionálne úrady verejného zdravotníctva nachádzajú najčastejšie nedostatky pri kontrolách pobytových táborov v nedodržiavaní povinností organizátora požiadať ich o schválenie a vydanie rozhodnutia k jeho konaniu či absencii potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti u detí.

Pre TASR to uviedol Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pri kontrolách v pobytových táboroch patrí medzi najčastejšie nedostatky aj zdravotník nespĺňajúci odbornú spôsobilosť. Taktiež chýbajúci doklad o odbornej spôsobilosti osôb pripravujúcich stravu a manipulujúcich s potravinami či nedostatky v dennom režime, doplnil Eliáš.

Vysvetlil, že štátny zdravotný dozor sa vykonáva v pobytových podujatiach, ktoré trvajú viac ako štyri dni. Denné tábory nespadajú pod legislatívu verejného zdravotníctva, neohlasujú sa ani organizátori a nežiadajú o rozhodnutie k ich prevádzke.

„Odporúčame organizátorom konzultovať s miestne príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva napríklad denný režim a spôsob zabezpečenia stravovania,“ doplnil.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: Unsplash