Prezidentka sa snaží chrániť záujmy budúcich rodičov, vysvetlil Krajniak

Autor: Redakce
Na snímke prezidentka SR Zuzana Èaputová prichádza na vyhlásenie, na ktorom oznámila svoje rozhodnutie v súvislosti so schváleným protiinflaèným balíkom zákonov po sérií rokovaní s ekonomickými expertmi, sociálnymi partnermi a predstavite¾mi samospráv a ïalších organizácií v Prezidentskom paláci v Bratislave v utorok 7. júna 2022. Prezidentka Zuzana Èaputová vrátila parlamentu tzv. protiinflaèný balík. Vetuje ho vo všetkých èastiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali by úèinné od januára 2023. V prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd SR. FOTO TASR - Martin Baumann *** Local Caption *** prezidentský palác príchod èestná stráž
Minister práce Milan Krajniak poznamenal, že o tejto téme hovoril s prezidentkou a rešpektuje jej stanovisko.
Dodal, že hlava štátu zákon nevrátila preto, že by s ním nesúhlasila. Otázky o národnosti či vierovyznaní náhradných rodičov sú voči dieťaťu fér. Skonštatoval to v stredu minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v reakcii na vetovanie zákona o profesionálnych náhradných rodičoch prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Tá sa podľa Krajniaka snaží chrániť záujmy budúcich náhradných rodičov, on však zdôrazňuje záujmy dieťaťa. Krajniak poznamenal, že o tejto téme hovoril s prezidentkou a rešpektuje jej stanovisko. Dodal, že hlava štátu zákon nevrátila preto, že by s ním nesúhlasila. "Pani prezidentka sa snaží chrániť záujmy budúcich náhradných rodičov, aby nedostávali otázky, ktoré niekto môže považovať za nefér. My ale rovnako chceme chrániť aj záujmy toho dieťaťa," podotkol. V zákone je možnosť opýtať sa napríklad na národnosť či vierovyznanie, pričom to nesmie byť vylučujúca podmienka.

 

„Predstavte si, že máme dieťa, ktorého rodná reč je napríklad maďarčina. Je predsa logické, že chceme nájsť takých náhradných rodičov, ktorí sú z podobného kultúrneho prostredia alebo možno aj náboženského, ako je to dieťa. To sa mi voči tomu dieťaťu zdá byť fér,“ vysvetlil minister práce. Skonštatoval však, že si v zákone vie predstaviť isté úpravy. „Ak pani prezidentka cíti potrebu upraviť to ešte presnejšie, pozriem si tú jej presnú formuláciu, ktorú navrhuje schváliť, a viem si to predstaviť podporiť,“ priblížil. Prezidentka vetovala zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Dôvodom sú niektoré ustanovenia zákona, ktoré sú podľa jej názoru v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Upozornila, že zákon vyžaduje od záujemcov o prácu náhradného rodiča a ďalších osôb v spoločnej domácnosti informáciu o náboženskej príslušnosti, národnosti a materinskom jazyku pre zachovanie náboženskej a národnostnej identity dieťaťa. Získavanie takýchto osobných informácií považuje za neprimeraný zásah do súkromného a rodinného života.

ZDROJ FOTO: FB